EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "acoustic device" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات acoustic device را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه acoustic device و همچنین مطالعه مثال برای acoustic device، اقدام به جمله سازی با کلمه acoustic device نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از acoustic device در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه acoustic device به کمک همین جملات با acoustic device و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت acoustic device می باشد.


در قسمت ذیل 37 جمله با acoustic device برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با acoustic device را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با acoustic device به انگلیسی

جمله با acoustic guitar جمله با acoustic material جمله با acoustic nerve جمله با acoustical جمله با acoustically جمله با acoustician جمله با acousticophobia جمله با acoustics جمله با acp جمله با acq(0) What is the modern definition of "acoustic device"?

(1) How to Use "acoustic device" with Example Sentences.

(2) If you had to explain to someone who was learning English what "acoustic device" is, what would you say?

(3) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "acoustic device" can get slippery.

(4) The Best Definition of "acoustic device" I’ve Heard So Far.

(5) "acoustic device" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(6) What is the best definition of "acoustic device"?

(7) What is the definition of an "acoustic device"?

(8) What Is "acoustic device"? Detailed Definition and Meaning.

(9) Use "acoustic device" in a sentence.

(10) The Word "acoustic device" in Example Sentences.

(11) English Sentences with Audio Using the Word "acoustic device".

(12) What is definition of "acoustic device" by Merriam-Webster.

(13) "acoustic device" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(14) How do you write a good sentence with "acoustic device"?

(15) "acoustic device" sentence examples.

(16) "acoustic device": In a Sentence.

(17) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "acoustic device".

(18) How do you explain "acoustic device"?

(19) What can I say instead of "acoustic device"?

(20) What is a synonym for "acoustic device"?

(21) What is a antonym for "acoustic device"?

(22) What do you mean by "acoustic device"?

(23) What is another word for "acoustic device"?

(24) What is the best definition of "acoustic device"?

(25) What is "acoustic device" definition and meaning?

(26) How to use "acoustic device" in a sentence.

(27) The Word "acoustic device" in Example Sentences.

(28) "acoustic device" meaning in english, "acoustic device" definitions.

(29) Primary meanings of "acoustic device".

(30) Full definitions of "acoustic device".

(31) Full meaning of "acoustic device".

(32) The Word "acoustic device" in Example Sentences.

(33) Best definition of "acoustic device".

(34) Define "acoustic device" in one sentence, define "acoustic device" in one word.

(35) What is the meaning of "acoustic device" in a sentence.

(36) The Word "acoustic device" in Example Sentences.

(37) What is the origin and root of "acoustic device".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با acoustic device


به جای حفظ کردن لغت acoustic device ، جملات کوتاه با acoustic device را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی acoustic device، جملات کوتاه مختلف با لغت acoustic device را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی acoustic device، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه acoustic device را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از acoustic device در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه acoustic device

ساختن جمله با acoustic device به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی acoustic device است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت acoustic device را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت acoustic device ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه acoustic device که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با acoustic device

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با acoustic device

یک جمله ساده با acoustic device از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با acoustic device

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با acoustic device، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با acoustic device به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با acoustic device بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با acoustic device

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با acoustic device همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با acoustic device فرق دارد. در جملات پیچیده با acoustic device، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با acoustic device بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با acoustic device

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با acoustic device همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت acoustic device. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با acoustic device بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با acoustic device

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با acoustic device و کاربرد کلمه acoustic device در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات acoustic device را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه acoustic device و همچنین مطالعه مثال برای acoustic device، اقدام به جمله سازی با کلمه acoustic device نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از acoustic device در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه acoustic device به کمک همین جملات با acoustic device و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت acoustic device می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی acoustic device، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه acoustic device را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از acoustic device در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با acoustic device به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی acoustic device است. با ساختن جمله برای لغت acoustic device به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان