EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "acoustic material" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات acoustic material را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه acoustic material و همچنین مطالعه مثال برای acoustic material، اقدام به جمله سازی با کلمه acoustic material نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از acoustic material در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه acoustic material به کمک همین جملات با acoustic material و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت acoustic material می باشد.


در قسمت ذیل 38 جمله با acoustic material برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با acoustic material را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با acoustic material به انگلیسی

جمله با acoustic nerve جمله با acoustical جمله با acoustically جمله با acoustician جمله با acousticophobia جمله با acoustics جمله با acp جمله با acq جمله با acqua جمله با acquaint(1) What is the modern definition of "acoustic material"?

(2) How to Use "acoustic material" with Example Sentences.

(3) If you had to explain to someone who was learning English what "acoustic material" is, what would you say?

(4) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "acoustic material" can get slippery.

(5) The Best Definition of "acoustic material" I’ve Heard So Far.

(6) "acoustic material" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(7) What is the best definition of "acoustic material"?

(8) What is the definition of an "acoustic material"?

(9) What Is "acoustic material"? Detailed Definition and Meaning.

(10) Use "acoustic material" in a sentence.

(11) The Word "acoustic material" in Example Sentences.

(12) English Sentences with Audio Using the Word "acoustic material".

(13) What is definition of "acoustic material" by Merriam-Webster.

(14) "acoustic material" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(15) How do you write a good sentence with "acoustic material"?

(16) "acoustic material" sentence examples.

(17) "acoustic material": In a Sentence.

(18) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "acoustic material".

(19) How do you explain "acoustic material"?

(20) What can I say instead of "acoustic material"?

(21) What is a synonym for "acoustic material"?

(22) What is a antonym for "acoustic material"?

(23) What do you mean by "acoustic material"?

(24) What is another word for "acoustic material"?

(25) What is the best definition of "acoustic material"?

(26) What is "acoustic material" definition and meaning?

(27) How to use "acoustic material" in a sentence.

(28) The Word "acoustic material" in Example Sentences.

(29) "acoustic material" meaning in english, "acoustic material" definitions.

(30) Primary meanings of "acoustic material".

(31) Full definitions of "acoustic material".

(32) Full meaning of "acoustic material".

(33) The Word "acoustic material" in Example Sentences.

(34) Best definition of "acoustic material".

(35) Define "acoustic material" in one sentence, define "acoustic material" in one word.

(36) What is the meaning of "acoustic material" in a sentence.

(37) The Word "acoustic material" in Example Sentences.

(38) What is the origin and root of "acoustic material".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با acoustic material


به جای حفظ کردن لغت acoustic material ، جملات کوتاه با acoustic material را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی acoustic material، جملات کوتاه مختلف با لغت acoustic material را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی acoustic material، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه acoustic material را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از acoustic material در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه acoustic material

ساختن جمله با acoustic material به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی acoustic material است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت acoustic material را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت acoustic material ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه acoustic material که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با acoustic material

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با acoustic material

یک جمله ساده با acoustic material از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با acoustic material

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با acoustic material، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با acoustic material به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با acoustic material بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با acoustic material

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با acoustic material همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با acoustic material فرق دارد. در جملات پیچیده با acoustic material، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با acoustic material بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با acoustic material

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با acoustic material همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت acoustic material. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با acoustic material بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با acoustic material

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با acoustic material و کاربرد کلمه acoustic material در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات acoustic material را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه acoustic material و همچنین مطالعه مثال برای acoustic material، اقدام به جمله سازی با کلمه acoustic material نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از acoustic material در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه acoustic material به کمک همین جملات با acoustic material و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت acoustic material می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی acoustic material، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه acoustic material را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از acoustic material در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با acoustic material به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی acoustic material است. با ساختن جمله برای لغت acoustic material به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان