EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "acoustic nerve" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات acoustic nerve را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه acoustic nerve و همچنین مطالعه مثال برای acoustic nerve، اقدام به جمله سازی با کلمه acoustic nerve نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از acoustic nerve در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه acoustic nerve به کمک همین جملات با acoustic nerve و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت acoustic nerve می باشد.


در قسمت ذیل 37 جمله با acoustic nerve برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با acoustic nerve را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با acoustic nerve به انگلیسی

جمله با acoustical جمله با acoustically جمله با acoustician جمله با acousticophobia جمله با acoustics جمله با acp جمله با acq جمله با acqua جمله با acquaint جمله با acquaintance(0) What is the modern definition of "acoustic nerve"?

(1) How to Use "acoustic nerve" with Example Sentences.

(2) If you had to explain to someone who was learning English what "acoustic nerve" is, what would you say?

(3) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "acoustic nerve" can get slippery.

(4) The Best Definition of "acoustic nerve" I’ve Heard So Far.

(5) "acoustic nerve" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(6) What is the best definition of "acoustic nerve"?

(7) What is the definition of an "acoustic nerve"?

(8) What Is "acoustic nerve"? Detailed Definition and Meaning.

(9) Use "acoustic nerve" in a sentence.

(10) The Word "acoustic nerve" in Example Sentences.

(11) English Sentences with Audio Using the Word "acoustic nerve".

(12) What is definition of "acoustic nerve" by Merriam-Webster.

(13) "acoustic nerve" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(14) How do you write a good sentence with "acoustic nerve"?

(15) "acoustic nerve" sentence examples.

(16) "acoustic nerve": In a Sentence.

(17) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "acoustic nerve".

(18) How do you explain "acoustic nerve"?

(19) What can I say instead of "acoustic nerve"?

(20) What is a synonym for "acoustic nerve"?

(21) What is a antonym for "acoustic nerve"?

(22) What do you mean by "acoustic nerve"?

(23) What is another word for "acoustic nerve"?

(24) What is the best definition of "acoustic nerve"?

(25) What is "acoustic nerve" definition and meaning?

(26) How to use "acoustic nerve" in a sentence.

(27) The Word "acoustic nerve" in Example Sentences.

(28) "acoustic nerve" meaning in english, "acoustic nerve" definitions.

(29) Primary meanings of "acoustic nerve".

(30) Full definitions of "acoustic nerve".

(31) Full meaning of "acoustic nerve".

(32) The Word "acoustic nerve" in Example Sentences.

(33) Best definition of "acoustic nerve".

(34) Define "acoustic nerve" in one sentence, define "acoustic nerve" in one word.

(35) What is the meaning of "acoustic nerve" in a sentence.

(36) The Word "acoustic nerve" in Example Sentences.

(37) What is the origin and root of "acoustic nerve".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با acoustic nerve


به جای حفظ کردن لغت acoustic nerve ، جملات کوتاه با acoustic nerve را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی acoustic nerve، جملات کوتاه مختلف با لغت acoustic nerve را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی acoustic nerve، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه acoustic nerve را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از acoustic nerve در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه acoustic nerve

ساختن جمله با acoustic nerve به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی acoustic nerve است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت acoustic nerve را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت acoustic nerve ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه acoustic nerve که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با acoustic nerve

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با acoustic nerve

یک جمله ساده با acoustic nerve از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با acoustic nerve

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با acoustic nerve، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با acoustic nerve به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با acoustic nerve بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با acoustic nerve

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با acoustic nerve همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با acoustic nerve فرق دارد. در جملات پیچیده با acoustic nerve، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با acoustic nerve بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با acoustic nerve

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با acoustic nerve همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت acoustic nerve. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با acoustic nerve بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با acoustic nerve

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با acoustic nerve و کاربرد کلمه acoustic nerve در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات acoustic nerve را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه acoustic nerve و همچنین مطالعه مثال برای acoustic nerve، اقدام به جمله سازی با کلمه acoustic nerve نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از acoustic nerve در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه acoustic nerve به کمک همین جملات با acoustic nerve و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت acoustic nerve می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی acoustic nerve، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه acoustic nerve را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از acoustic nerve در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با acoustic nerve به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی acoustic nerve است. با ساختن جمله برای لغت acoustic nerve به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان