EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "access path" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات access path را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه access path و همچنین مطالعه مثال برای access path، اقدام به جمله سازی با کلمه access path نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از access path در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه access path به کمک همین جملات با access path و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت access path می باشد.


در قسمت ذیل 37 جمله با access path برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با access path را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با access path به انگلیسی

جمله با access point جمله با access road جمله با access time جمله با accessary جمله با accessed جمله با accesses جمله با accessibility جمله با accessible جمله با accessibly جمله با accessing(0) What is the modern definition of "access path"?

(1) How to Use "access path" with Example Sentences.

(2) If you had to explain to someone who was learning English what "access path" is, what would you say?

(3) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "access path" can get slippery.

(4) The Best Definition of "access path" I’ve Heard So Far.

(5) "access path" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(6) What is the best definition of "access path"?

(7) What is the definition of an "access path"?

(8) What Is "access path"? Detailed Definition and Meaning.

(9) Use "access path" in a sentence.

(10) The Word "access path" in Example Sentences.

(11) English Sentences with Audio Using the Word "access path".

(12) What is definition of "access path" by Merriam-Webster.

(13) "access path" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(14) How do you write a good sentence with "access path"?

(15) "access path" sentence examples.

(16) "access path": In a Sentence.

(17) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "access path".

(18) How do you explain "access path"?

(19) What can I say instead of "access path"?

(20) What is a synonym for "access path"?

(21) What is a antonym for "access path"?

(22) What do you mean by "access path"?

(23) What is another word for "access path"?

(24) What is the best definition of "access path"?

(25) What is "access path" definition and meaning?

(26) How to use "access path" in a sentence.

(27) The Word "access path" in Example Sentences.

(28) "access path" meaning in english, "access path" definitions.

(29) Primary meanings of "access path".

(30) Full definitions of "access path".

(31) Full meaning of "access path".

(32) The Word "access path" in Example Sentences.

(33) Best definition of "access path".

(34) Define "access path" in one sentence, define "access path" in one word.

(35) What is the meaning of "access path" in a sentence.

(36) The Word "access path" in Example Sentences.

(37) What is the origin and root of "access path".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با access path


به جای حفظ کردن لغت access path ، جملات کوتاه با access path را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی access path، جملات کوتاه مختلف با لغت access path را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی access path، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه access path را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از access path در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه access path

ساختن جمله با access path به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی access path است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت access path را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت access path ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه access path که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با access path

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با access path

یک جمله ساده با access path از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با access path

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با access path، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با access path به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با access path بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با access path

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با access path همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با access path فرق دارد. در جملات پیچیده با access path، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با access path بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با access path

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با access path همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت access path. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با access path بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با access path

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با access path و کاربرد کلمه access path در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات access path را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه access path و همچنین مطالعه مثال برای access path، اقدام به جمله سازی با کلمه access path نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از access path در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه access path به کمک همین جملات با access path و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت access path می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی access path، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه access path را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از access path در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با access path به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی access path است. با ساختن جمله برای لغت access path به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان