EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "access road" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات access road را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه access road و همچنین مطالعه مثال برای access road، اقدام به جمله سازی با کلمه access road نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از access road در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه access road به کمک همین جملات با access road و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت access road می باشد.


در قسمت ذیل 42 جمله با access road برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با access road را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با access road به انگلیسی

جمله با access time جمله با accessary جمله با accessed جمله با accesses جمله با accessibility جمله با accessible جمله با accessibly جمله با accessing جمله با accession جمله با accessional

(1) The Park has no direct public access road or public facilities.

(2) he's on an access road near brookville.

(3) The airport's entrance have a new rooftop cover and a new access road.

(4) he's on an access road near brookville.(5) What is the modern definition of "access road"?

(6) How to Use "access road" with Example Sentences.

(7) If you had to explain to someone who was learning English what "access road" is, what would you say?

(8) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "access road" can get slippery.

(9) The Best Definition of "access road" I’ve Heard So Far.

(10) "access road" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(11) What is the best definition of "access road"?

(12) What is the definition of an "access road"?

(13) What Is "access road"? Detailed Definition and Meaning.

(14) Use "access road" in a sentence.

(15) The Word "access road" in Example Sentences.

(16) English Sentences with Audio Using the Word "access road".

(17) What is definition of "access road" by Merriam-Webster.

(18) "access road" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(19) How do you write a good sentence with "access road"?

(20) "access road" sentence examples.

(21) "access road": In a Sentence.

(22) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "access road".

(23) How do you explain "access road"?

(24) What can I say instead of "access road"?

(25) What is a synonym for "access road"?

(26) What is a antonym for "access road"?

(27) What do you mean by "access road"?

(28) What is another word for "access road"?

(29) What is the best definition of "access road"?

(30) What is "access road" definition and meaning?

(31) How to use "access road" in a sentence.

(32) The Word "access road" in Example Sentences.

(33) "access road" meaning in english, "access road" definitions.

(34) Primary meanings of "access road".

(35) Full definitions of "access road".

(36) Full meaning of "access road".

(37) The Word "access road" in Example Sentences.

(38) Best definition of "access road".

(39) Define "access road" in one sentence, define "access road" in one word.

(40) What is the meaning of "access road" in a sentence.

(41) The Word "access road" in Example Sentences.

(42) What is the origin and root of "access road".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با access road


به جای حفظ کردن لغت access road ، جملات کوتاه با access road را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی access road، جملات کوتاه مختلف با لغت access road را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی access road، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه access road را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از access road در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه access road

ساختن جمله با access road به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی access road است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت access road را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت access road ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه access road که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با access road

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با access road

یک جمله ساده با access road از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با access road

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با access road، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با access road به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با access road بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با access road

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با access road همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با access road فرق دارد. در جملات پیچیده با access road، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با access road بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با access road

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با access road همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت access road. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با access road بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با access road

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با access road و کاربرد کلمه access road در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات access road را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه access road و همچنین مطالعه مثال برای access road، اقدام به جمله سازی با کلمه access road نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از access road در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه access road به کمک همین جملات با access road و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت access road می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی access road، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه access road را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از access road در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با access road به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی access road است. با ساختن جمله برای لغت access road به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان