EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "access time" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات access time را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه access time و همچنین مطالعه مثال برای access time، اقدام به جمله سازی با کلمه access time نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از access time در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه access time به کمک همین جملات با access time و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت access time می باشد.


در قسمت ذیل 39 جمله با access time برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با access time را نیز گوش دهید.

(1) TimesTen is an inmemory database management technology that provides very fast data access time.

(2) What is the modern definition of "access time"?

(3) How to Use "access time" with Example Sentences.

(4) If you had to explain to someone who was learning English what "access time" is, what would you say?

(5) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "access time" can get slippery.

(6) The Best Definition of "access time" I’ve Heard So Far.

(7) "access time" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(8) What is the best definition of "access time"?

(9) What is the definition of an "access time"?

(10) What Is "access time"? Detailed Definition and Meaning.

(11) Use "access time" in a sentence.

(12) The Word "access time" in Example Sentences.

(13) English Sentences with Audio Using the Word "access time".

(14) What is definition of "access time" by Merriam-Webster.

(15) "access time" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(16) How do you write a good sentence with "access time"?

(17) "access time" sentence examples.

(18) "access time": In a Sentence.

(19) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "access time".

(20) How do you explain "access time"?

(21) What can I say instead of "access time"?

(22) What is a synonym for "access time"?

(23) What is a antonym for "access time"?

(24) What do you mean by "access time"?

(25) What is another word for "access time"?

(26) What is the best definition of "access time"?

(27) What is "access time" definition and meaning?

(28) How to use "access time" in a sentence.

(29) The Word "access time" in Example Sentences.

(30) "access time" meaning in english, "access time" definitions.

(31) Primary meanings of "access time".

(32) Full definitions of "access time".

(33) Full meaning of "access time".

(34) The Word "access time" in Example Sentences.

(35) Best definition of "access time".

(36) Define "access time" in one sentence, define "access time" in one word.

(37) What is the meaning of "access time" in a sentence.

(38) The Word "access time" in Example Sentences.

(39) What is the origin and root of "access time".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با access time


به جای حفظ کردن لغت access time ، جملات کوتاه با access time را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی access time، جملات کوتاه مختلف با لغت access time را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی access time، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه access time را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از access time در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه access time

ساختن جمله با access time به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی access time است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت access time را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت access time ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه access time که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


ساختار جملات انگلیسی با access time

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با access time

یک جمله ساده با access time از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با access time

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با access time، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با access time به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با access time بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با access time

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با access time همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با access time فرق دارد. در جملات پیچیده با access time، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با access time بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با access time

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با access time همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت access time. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با access time بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.


سوالات متداول جمله با access time

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با access time و کاربرد کلمه access time در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات access time را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه access time و همچنین مطالعه مثال برای access time، اقدام به جمله سازی با کلمه access time نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از access time در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه access time به کمک همین جملات با access time و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت access time می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی access time، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه access time را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از access time در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با access time به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی access time است. با ساختن جمله برای لغت access time به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان