EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "about turn" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات about turn را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه about turn و همچنین مطالعه مثال برای about turn، اقدام به جمله سازی با کلمه about turn نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از about turn در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه about turn به کمک همین جملات با about turn و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت about turn می باشد.


در قسمت ذیل 39 جمله با about turn برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با about turn را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با about turn به انگلیسی

جمله با aboutis جمله با abouts جمله با aboutt جمله با above جمله با above all جمله با above board جمله با above ground جمله با above mentioned جمله با above named جمله با above par

(1) i'm talking about turn it into the data that it was made from(2) What is the modern definition of "about turn"?

(3) How to Use "about turn" with Example Sentences.

(4) If you had to explain to someone who was learning English what "about turn" is, what would you say?

(5) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "about turn" can get slippery.

(6) The Best Definition of "about turn" I’ve Heard So Far.

(7) "about turn" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(8) What is the best definition of "about turn"?

(9) What is the definition of an "about turn"?

(10) What Is "about turn"? Detailed Definition and Meaning.

(11) Use "about turn" in a sentence.

(12) The Word "about turn" in Example Sentences.

(13) English Sentences with Audio Using the Word "about turn".

(14) What is definition of "about turn" by Merriam-Webster.

(15) "about turn" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(16) How do you write a good sentence with "about turn"?

(17) "about turn" sentence examples.

(18) "about turn": In a Sentence.

(19) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "about turn".

(20) How do you explain "about turn"?

(21) What can I say instead of "about turn"?

(22) What is a synonym for "about turn"?

(23) What is a antonym for "about turn"?

(24) What do you mean by "about turn"?

(25) What is another word for "about turn"?

(26) What is the best definition of "about turn"?

(27) What is "about turn" definition and meaning?

(28) How to use "about turn" in a sentence.

(29) The Word "about turn" in Example Sentences.

(30) "about turn" meaning in english, "about turn" definitions.

(31) Primary meanings of "about turn".

(32) Full definitions of "about turn".

(33) Full meaning of "about turn".

(34) The Word "about turn" in Example Sentences.

(35) Best definition of "about turn".

(36) Define "about turn" in one sentence, define "about turn" in one word.

(37) What is the meaning of "about turn" in a sentence.

(38) The Word "about turn" in Example Sentences.

(39) What is the origin and root of "about turn".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با about turn


به جای حفظ کردن لغت about turn ، جملات کوتاه با about turn را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی about turn، جملات کوتاه مختلف با لغت about turn را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی about turn، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه about turn را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از about turn در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه about turn

ساختن جمله با about turn به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی about turn است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت about turn را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت about turn ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه about turn که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با about turn

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با about turn

یک جمله ساده با about turn از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با about turn

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با about turn، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با about turn به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با about turn بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با about turn

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با about turn همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با about turn فرق دارد. در جملات پیچیده با about turn، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با about turn بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با about turn

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با about turn همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت about turn. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با about turn بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با about turn

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با about turn و کاربرد کلمه about turn در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات about turn را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه about turn و همچنین مطالعه مثال برای about turn، اقدام به جمله سازی با کلمه about turn نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از about turn در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه about turn به کمک همین جملات با about turn و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت about turn می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی about turn، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه about turn را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از about turn در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با about turn به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی about turn است. با ساختن جمله برای لغت about turn به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان