EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "above named" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات above named را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه above named و همچنین مطالعه مثال برای above named، اقدام به جمله سازی با کلمه above named نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از above named در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه above named به کمک همین جملات با above named و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت above named می باشد.


در قسمت ذیل 37 جمله با above named برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با above named را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با above named به انگلیسی

جمله با above par جمله با above reproach جمله با above suspicion جمله با above the line جمله با above the salt جمله با above water جمله با aboveaverage جمله با aboveboard جمله با aboveground جمله با abovementioned(0) What is the modern definition of "above named"?

(1) How to Use "above named" with Example Sentences.

(2) If you had to explain to someone who was learning English what "above named" is, what would you say?

(3) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "above named" can get slippery.

(4) The Best Definition of "above named" I’ve Heard So Far.

(5) "above named" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(6) What is the best definition of "above named"?

(7) What is the definition of an "above named"?

(8) What Is "above named"? Detailed Definition and Meaning.

(9) Use "above named" in a sentence.

(10) The Word "above named" in Example Sentences.

(11) English Sentences with Audio Using the Word "above named".

(12) What is definition of "above named" by Merriam-Webster.

(13) "above named" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(14) How do you write a good sentence with "above named"?

(15) "above named" sentence examples.

(16) "above named": In a Sentence.

(17) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "above named".

(18) How do you explain "above named"?

(19) What can I say instead of "above named"?

(20) What is a synonym for "above named"?

(21) What is a antonym for "above named"?

(22) What do you mean by "above named"?

(23) What is another word for "above named"?

(24) What is the best definition of "above named"?

(25) What is "above named" definition and meaning?

(26) How to use "above named" in a sentence.

(27) The Word "above named" in Example Sentences.

(28) "above named" meaning in english, "above named" definitions.

(29) Primary meanings of "above named".

(30) Full definitions of "above named".

(31) Full meaning of "above named".

(32) The Word "above named" in Example Sentences.

(33) Best definition of "above named".

(34) Define "above named" in one sentence, define "above named" in one word.

(35) What is the meaning of "above named" in a sentence.

(36) The Word "above named" in Example Sentences.

(37) What is the origin and root of "above named".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با above named


به جای حفظ کردن لغت above named ، جملات کوتاه با above named را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی above named، جملات کوتاه مختلف با لغت above named را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی above named، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه above named را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از above named در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه above named

ساختن جمله با above named به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی above named است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت above named را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت above named ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه above named که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با above named

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با above named

یک جمله ساده با above named از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با above named

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با above named، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با above named به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با above named بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با above named

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با above named همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با above named فرق دارد. در جملات پیچیده با above named، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با above named بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با above named

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با above named همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت above named. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با above named بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با above named

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با above named و کاربرد کلمه above named در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات above named را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه above named و همچنین مطالعه مثال برای above named، اقدام به جمله سازی با کلمه above named نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از above named در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه above named به کمک همین جملات با above named و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت above named می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی above named، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه above named را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از above named در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با above named به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی above named است. با ساختن جمله برای لغت above named به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان