EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "above mentioned" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات above mentioned را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه above mentioned و همچنین مطالعه مثال برای above mentioned، اقدام به جمله سازی با کلمه above mentioned نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از above mentioned در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه above mentioned به کمک همین جملات با above mentioned و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت above mentioned می باشد.


در قسمت ذیل 39 جمله با above mentioned برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با above mentioned را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با above mentioned به انگلیسی

جمله با above named جمله با above par جمله با above reproach جمله با above suspicion جمله با above the line جمله با above the salt جمله با above water جمله با aboveaverage جمله با aboveboard جمله با aboveground

(1) In most instances humans have sex primarily for pleasure This behavior in the above mentioned animals is also presumed to be for pleasure which in turn strengthens social bonds.(2) What is the modern definition of "above mentioned"?

(3) How to Use "above mentioned" with Example Sentences.

(4) If you had to explain to someone who was learning English what "above mentioned" is, what would you say?

(5) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "above mentioned" can get slippery.

(6) The Best Definition of "above mentioned" I’ve Heard So Far.

(7) "above mentioned" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(8) What is the best definition of "above mentioned"?

(9) What is the definition of an "above mentioned"?

(10) What Is "above mentioned"? Detailed Definition and Meaning.

(11) Use "above mentioned" in a sentence.

(12) The Word "above mentioned" in Example Sentences.

(13) English Sentences with Audio Using the Word "above mentioned".

(14) What is definition of "above mentioned" by Merriam-Webster.

(15) "above mentioned" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(16) How do you write a good sentence with "above mentioned"?

(17) "above mentioned" sentence examples.

(18) "above mentioned": In a Sentence.

(19) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "above mentioned".

(20) How do you explain "above mentioned"?

(21) What can I say instead of "above mentioned"?

(22) What is a synonym for "above mentioned"?

(23) What is a antonym for "above mentioned"?

(24) What do you mean by "above mentioned"?

(25) What is another word for "above mentioned"?

(26) What is the best definition of "above mentioned"?

(27) What is "above mentioned" definition and meaning?

(28) How to use "above mentioned" in a sentence.

(29) The Word "above mentioned" in Example Sentences.

(30) "above mentioned" meaning in english, "above mentioned" definitions.

(31) Primary meanings of "above mentioned".

(32) Full definitions of "above mentioned".

(33) Full meaning of "above mentioned".

(34) The Word "above mentioned" in Example Sentences.

(35) Best definition of "above mentioned".

(36) Define "above mentioned" in one sentence, define "above mentioned" in one word.

(37) What is the meaning of "above mentioned" in a sentence.

(38) The Word "above mentioned" in Example Sentences.

(39) What is the origin and root of "above mentioned".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با above mentioned


به جای حفظ کردن لغت above mentioned ، جملات کوتاه با above mentioned را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی above mentioned، جملات کوتاه مختلف با لغت above mentioned را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی above mentioned، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه above mentioned را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از above mentioned در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه above mentioned

ساختن جمله با above mentioned به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی above mentioned است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت above mentioned را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت above mentioned ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه above mentioned که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با above mentioned

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با above mentioned

یک جمله ساده با above mentioned از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با above mentioned

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با above mentioned، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با above mentioned به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با above mentioned بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با above mentioned

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با above mentioned همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با above mentioned فرق دارد. در جملات پیچیده با above mentioned، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با above mentioned بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با above mentioned

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با above mentioned همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت above mentioned. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با above mentioned بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با above mentioned

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با above mentioned و کاربرد کلمه above mentioned در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات above mentioned را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه above mentioned و همچنین مطالعه مثال برای above mentioned، اقدام به جمله سازی با کلمه above mentioned نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از above mentioned در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه above mentioned به کمک همین جملات با above mentioned و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت above mentioned می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی above mentioned، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه above mentioned را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از above mentioned در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با above mentioned به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی above mentioned است. با ساختن جمله برای لغت above mentioned به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان