EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "above par" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات above par را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه above par و همچنین مطالعه مثال برای above par، اقدام به جمله سازی با کلمه above par نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از above par در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه above par به کمک همین جملات با above par و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت above par می باشد.


در قسمت ذیل 39 جمله با above par برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با above par را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با above par به انگلیسی

جمله با above reproach جمله با above suspicion جمله با above the line جمله با above the salt جمله با above water جمله با aboveaverage جمله با aboveboard جمله با aboveground جمله با abovementioned جمله با abox

(1) A bit above par at the moment as it were.(2) What is the modern definition of "above par"?

(3) How to Use "above par" with Example Sentences.

(4) If you had to explain to someone who was learning English what "above par" is, what would you say?

(5) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "above par" can get slippery.

(6) The Best Definition of "above par" I’ve Heard So Far.

(7) "above par" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(8) What is the best definition of "above par"?

(9) What is the definition of an "above par"?

(10) What Is "above par"? Detailed Definition and Meaning.

(11) Use "above par" in a sentence.

(12) The Word "above par" in Example Sentences.

(13) English Sentences with Audio Using the Word "above par".

(14) What is definition of "above par" by Merriam-Webster.

(15) "above par" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(16) How do you write a good sentence with "above par"?

(17) "above par" sentence examples.

(18) "above par": In a Sentence.

(19) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "above par".

(20) How do you explain "above par"?

(21) What can I say instead of "above par"?

(22) What is a synonym for "above par"?

(23) What is a antonym for "above par"?

(24) What do you mean by "above par"?

(25) What is another word for "above par"?

(26) What is the best definition of "above par"?

(27) What is "above par" definition and meaning?

(28) How to use "above par" in a sentence.

(29) The Word "above par" in Example Sentences.

(30) "above par" meaning in english, "above par" definitions.

(31) Primary meanings of "above par".

(32) Full definitions of "above par".

(33) Full meaning of "above par".

(34) The Word "above par" in Example Sentences.

(35) Best definition of "above par".

(36) Define "above par" in one sentence, define "above par" in one word.

(37) What is the meaning of "above par" in a sentence.

(38) The Word "above par" in Example Sentences.

(39) What is the origin and root of "above par".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با above par


به جای حفظ کردن لغت above par ، جملات کوتاه با above par را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی above par، جملات کوتاه مختلف با لغت above par را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی above par، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه above par را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از above par در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه above par

ساختن جمله با above par به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی above par است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت above par را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت above par ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه above par که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با above par

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با above par

یک جمله ساده با above par از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با above par

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با above par، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با above par به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با above par بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با above par

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با above par همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با above par فرق دارد. در جملات پیچیده با above par، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با above par بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با above par

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با above par همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت above par. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با above par بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با above par

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با above par و کاربرد کلمه above par در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات above par را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه above par و همچنین مطالعه مثال برای above par، اقدام به جمله سازی با کلمه above par نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از above par در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه above par به کمک همین جملات با above par و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت above par می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی above par، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه above par را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از above par در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با above par به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی above par است. با ساختن جمله برای لغت above par به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان