EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "above board" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات above board را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه above board و همچنین مطالعه مثال برای above board، اقدام به جمله سازی با کلمه above board نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از above board در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه above board به کمک همین جملات با above board و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت above board می باشد.


در قسمت ذیل 37 جمله با above board برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با above board را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با above board به انگلیسی

جمله با above ground جمله با above mentioned جمله با above named جمله با above par جمله با above reproach جمله با above suspicion جمله با above the line جمله با above the salt جمله با above water جمله با aboveaverage(0) What is the modern definition of "above board"?

(1) How to Use "above board" with Example Sentences.

(2) If you had to explain to someone who was learning English what "above board" is, what would you say?

(3) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "above board" can get slippery.

(4) The Best Definition of "above board" I’ve Heard So Far.

(5) "above board" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(6) What is the best definition of "above board"?

(7) What is the definition of an "above board"?

(8) What Is "above board"? Detailed Definition and Meaning.

(9) Use "above board" in a sentence.

(10) The Word "above board" in Example Sentences.

(11) English Sentences with Audio Using the Word "above board".

(12) What is definition of "above board" by Merriam-Webster.

(13) "above board" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(14) How do you write a good sentence with "above board"?

(15) "above board" sentence examples.

(16) "above board": In a Sentence.

(17) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "above board".

(18) How do you explain "above board"?

(19) What can I say instead of "above board"?

(20) What is a synonym for "above board"?

(21) What is a antonym for "above board"?

(22) What do you mean by "above board"?

(23) What is another word for "above board"?

(24) What is the best definition of "above board"?

(25) What is "above board" definition and meaning?

(26) How to use "above board" in a sentence.

(27) The Word "above board" in Example Sentences.

(28) "above board" meaning in english, "above board" definitions.

(29) Primary meanings of "above board".

(30) Full definitions of "above board".

(31) Full meaning of "above board".

(32) The Word "above board" in Example Sentences.

(33) Best definition of "above board".

(34) Define "above board" in one sentence, define "above board" in one word.

(35) What is the meaning of "above board" in a sentence.

(36) The Word "above board" in Example Sentences.

(37) What is the origin and root of "above board".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با above board


به جای حفظ کردن لغت above board ، جملات کوتاه با above board را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی above board، جملات کوتاه مختلف با لغت above board را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی above board، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه above board را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از above board در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه above board

ساختن جمله با above board به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی above board است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت above board را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت above board ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه above board که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با above board

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با above board

یک جمله ساده با above board از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با above board

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با above board، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با above board به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با above board بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با above board

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با above board همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با above board فرق دارد. در جملات پیچیده با above board، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با above board بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با above board

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با above board همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت above board. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با above board بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با above board

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با above board و کاربرد کلمه above board در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات above board را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه above board و همچنین مطالعه مثال برای above board، اقدام به جمله سازی با کلمه above board نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از above board در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه above board به کمک همین جملات با above board و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت above board می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی above board، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه above board را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از above board در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با above board به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی above board است. با ساختن جمله برای لغت above board به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان