EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "able minded" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات able minded را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه able minded و همچنین مطالعه مثال برای able minded، اقدام به جمله سازی با کلمه able minded نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از able minded در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه able minded به کمک همین جملات با able minded و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت able minded می باشد.


در قسمت ذیل 37 جمله با able minded برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با able minded را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با able minded به انگلیسی

جمله با able seaman جمله با ablebodied جمله با able-bodied جمله با able-bodied seaman جمله با abled جمله با ableism جمله با abler جمله با ables جمله با ablest جمله با ableto(0) What is the modern definition of "able minded"?

(1) How to Use "able minded" with Example Sentences.

(2) If you had to explain to someone who was learning English what "able minded" is, what would you say?

(3) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "able minded" can get slippery.

(4) The Best Definition of "able minded" I’ve Heard So Far.

(5) "able minded" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(6) What is the best definition of "able minded"?

(7) What is the definition of an "able minded"?

(8) What Is "able minded"? Detailed Definition and Meaning.

(9) Use "able minded" in a sentence.

(10) The Word "able minded" in Example Sentences.

(11) English Sentences with Audio Using the Word "able minded".

(12) What is definition of "able minded" by Merriam-Webster.

(13) "able minded" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(14) How do you write a good sentence with "able minded"?

(15) "able minded" sentence examples.

(16) "able minded": In a Sentence.

(17) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "able minded".

(18) How do you explain "able minded"?

(19) What can I say instead of "able minded"?

(20) What is a synonym for "able minded"?

(21) What is a antonym for "able minded"?

(22) What do you mean by "able minded"?

(23) What is another word for "able minded"?

(24) What is the best definition of "able minded"?

(25) What is "able minded" definition and meaning?

(26) How to use "able minded" in a sentence.

(27) The Word "able minded" in Example Sentences.

(28) "able minded" meaning in english, "able minded" definitions.

(29) Primary meanings of "able minded".

(30) Full definitions of "able minded".

(31) Full meaning of "able minded".

(32) The Word "able minded" in Example Sentences.

(33) Best definition of "able minded".

(34) Define "able minded" in one sentence, define "able minded" in one word.

(35) What is the meaning of "able minded" in a sentence.

(36) The Word "able minded" in Example Sentences.

(37) What is the origin and root of "able minded".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با able minded


به جای حفظ کردن لغت able minded ، جملات کوتاه با able minded را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی able minded، جملات کوتاه مختلف با لغت able minded را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی able minded، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه able minded را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از able minded در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه able minded

ساختن جمله با able minded به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی able minded است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت able minded را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت able minded ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه able minded که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با able minded

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با able minded

یک جمله ساده با able minded از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با able minded

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با able minded، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با able minded به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با able minded بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با able minded

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با able minded همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با able minded فرق دارد. در جملات پیچیده با able minded، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با able minded بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با able minded

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با able minded همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت able minded. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با able minded بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با able minded

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با able minded و کاربرد کلمه able minded در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات able minded را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه able minded و همچنین مطالعه مثال برای able minded، اقدام به جمله سازی با کلمه able minded نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از able minded در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه able minded به کمک همین جملات با able minded و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت able minded می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی able minded، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه able minded را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از able minded در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با able minded به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی able minded است. با ساختن جمله برای لغت able minded به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان