EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "a pound of flesh" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات a pound of flesh را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه a pound of flesh و همچنین مطالعه مثال برای a pound of flesh، اقدام به جمله سازی با کلمه a pound of flesh نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از a pound of flesh در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه a pound of flesh به کمک همین جملات با a pound of flesh و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت a pound of flesh می باشد.


در قسمت ذیل 39 جمله با a pound of flesh برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با a pound of flesh را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با a pound of flesh به انگلیسی

جمله با a practical joke جمله با a pretty pass جمله با a priori جمله با a rat race جمله با a reign of terror جمله با a rhetorical question جمله با a rough diamond جمله با a running commentary جمله با a saving grace جمله با a sealed book

(1) look, you owe us a lot of money, you can't repay your debts, so give us a pound of flesh.(2) What is the modern definition of "a pound of flesh"?

(3) How to Use "a pound of flesh" with Example Sentences.

(4) If you had to explain to someone who was learning English what "a pound of flesh" is, what would you say?

(5) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "a pound of flesh" can get slippery.

(6) The Best Definition of "a pound of flesh" I’ve Heard So Far.

(7) "a pound of flesh" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(8) What is the best definition of "a pound of flesh"?

(9) What is the definition of an "a pound of flesh"?

(10) What Is "a pound of flesh"? Detailed Definition and Meaning.

(11) Use "a pound of flesh" in a sentence.

(12) The Word "a pound of flesh" in Example Sentences.

(13) English Sentences with Audio Using the Word "a pound of flesh".

(14) What is definition of "a pound of flesh" by Merriam-Webster.

(15) "a pound of flesh" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(16) How do you write a good sentence with "a pound of flesh"?

(17) "a pound of flesh" sentence examples.

(18) "a pound of flesh": In a Sentence.

(19) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "a pound of flesh".

(20) How do you explain "a pound of flesh"?

(21) What can I say instead of "a pound of flesh"?

(22) What is a synonym for "a pound of flesh"?

(23) What is a antonym for "a pound of flesh"?

(24) What do you mean by "a pound of flesh"?

(25) What is another word for "a pound of flesh"?

(26) What is the best definition of "a pound of flesh"?

(27) What is "a pound of flesh" definition and meaning?

(28) How to use "a pound of flesh" in a sentence.

(29) The Word "a pound of flesh" in Example Sentences.

(30) "a pound of flesh" meaning in english, "a pound of flesh" definitions.

(31) Primary meanings of "a pound of flesh".

(32) Full definitions of "a pound of flesh".

(33) Full meaning of "a pound of flesh".

(34) The Word "a pound of flesh" in Example Sentences.

(35) Best definition of "a pound of flesh".

(36) Define "a pound of flesh" in one sentence, define "a pound of flesh" in one word.

(37) What is the meaning of "a pound of flesh" in a sentence.

(38) The Word "a pound of flesh" in Example Sentences.

(39) What is the origin and root of "a pound of flesh".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با a pound of flesh


به جای حفظ کردن لغت a pound of flesh ، جملات کوتاه با a pound of flesh را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی a pound of flesh، جملات کوتاه مختلف با لغت a pound of flesh را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی a pound of flesh، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه a pound of flesh را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از a pound of flesh در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه a pound of flesh

ساختن جمله با a pound of flesh به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی a pound of flesh است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت a pound of flesh را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت a pound of flesh ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه a pound of flesh که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با a pound of flesh

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با a pound of flesh

یک جمله ساده با a pound of flesh از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با a pound of flesh

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با a pound of flesh، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با a pound of flesh به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با a pound of flesh بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با a pound of flesh

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با a pound of flesh همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با a pound of flesh فرق دارد. در جملات پیچیده با a pound of flesh، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با a pound of flesh بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با a pound of flesh

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با a pound of flesh همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت a pound of flesh. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با a pound of flesh بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با a pound of flesh

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با a pound of flesh و کاربرد کلمه a pound of flesh در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات a pound of flesh را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه a pound of flesh و همچنین مطالعه مثال برای a pound of flesh، اقدام به جمله سازی با کلمه a pound of flesh نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از a pound of flesh در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه a pound of flesh به کمک همین جملات با a pound of flesh و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت a pound of flesh می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی a pound of flesh، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه a pound of flesh را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از a pound of flesh در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با a pound of flesh به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی a pound of flesh است. با ساختن جمله برای لغت a pound of flesh به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان