EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "a reign of terror" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات a reign of terror را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه a reign of terror و همچنین مطالعه مثال برای a reign of terror، اقدام به جمله سازی با کلمه a reign of terror نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از a reign of terror در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه a reign of terror به کمک همین جملات با a reign of terror و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت a reign of terror می باشد.


در قسمت ذیل 39 جمله با a reign of terror برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با a reign of terror را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با a reign of terror به انگلیسی

جمله با a rhetorical question جمله با a rough diamond جمله با a running commentary جمله با a saving grace جمله با a sealed book جمله با a series of جمله با a share جمله با a short cut جمله با a short while ago جمله با a silver tongue

(1) yeah. a reign of terror.(2) What is the modern definition of "a reign of terror"?

(3) How to Use "a reign of terror" with Example Sentences.

(4) If you had to explain to someone who was learning English what "a reign of terror" is, what would you say?

(5) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "a reign of terror" can get slippery.

(6) The Best Definition of "a reign of terror" I’ve Heard So Far.

(7) "a reign of terror" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(8) What is the best definition of "a reign of terror"?

(9) What is the definition of an "a reign of terror"?

(10) What Is "a reign of terror"? Detailed Definition and Meaning.

(11) Use "a reign of terror" in a sentence.

(12) The Word "a reign of terror" in Example Sentences.

(13) English Sentences with Audio Using the Word "a reign of terror".

(14) What is definition of "a reign of terror" by Merriam-Webster.

(15) "a reign of terror" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(16) How do you write a good sentence with "a reign of terror"?

(17) "a reign of terror" sentence examples.

(18) "a reign of terror": In a Sentence.

(19) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "a reign of terror".

(20) How do you explain "a reign of terror"?

(21) What can I say instead of "a reign of terror"?

(22) What is a synonym for "a reign of terror"?

(23) What is a antonym for "a reign of terror"?

(24) What do you mean by "a reign of terror"?

(25) What is another word for "a reign of terror"?

(26) What is the best definition of "a reign of terror"?

(27) What is "a reign of terror" definition and meaning?

(28) How to use "a reign of terror" in a sentence.

(29) The Word "a reign of terror" in Example Sentences.

(30) "a reign of terror" meaning in english, "a reign of terror" definitions.

(31) Primary meanings of "a reign of terror".

(32) Full definitions of "a reign of terror".

(33) Full meaning of "a reign of terror".

(34) The Word "a reign of terror" in Example Sentences.

(35) Best definition of "a reign of terror".

(36) Define "a reign of terror" in one sentence, define "a reign of terror" in one word.

(37) What is the meaning of "a reign of terror" in a sentence.

(38) The Word "a reign of terror" in Example Sentences.

(39) What is the origin and root of "a reign of terror".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با a reign of terror


به جای حفظ کردن لغت a reign of terror ، جملات کوتاه با a reign of terror را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی a reign of terror، جملات کوتاه مختلف با لغت a reign of terror را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی a reign of terror، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه a reign of terror را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از a reign of terror در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه a reign of terror

ساختن جمله با a reign of terror به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی a reign of terror است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت a reign of terror را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت a reign of terror ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه a reign of terror که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با a reign of terror

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با a reign of terror

یک جمله ساده با a reign of terror از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با a reign of terror

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با a reign of terror، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با a reign of terror به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با a reign of terror بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با a reign of terror

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با a reign of terror همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با a reign of terror فرق دارد. در جملات پیچیده با a reign of terror، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با a reign of terror بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با a reign of terror

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با a reign of terror همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت a reign of terror. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با a reign of terror بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با a reign of terror

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با a reign of terror و کاربرد کلمه a reign of terror در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات a reign of terror را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه a reign of terror و همچنین مطالعه مثال برای a reign of terror، اقدام به جمله سازی با کلمه a reign of terror نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از a reign of terror در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه a reign of terror به کمک همین جملات با a reign of terror و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت a reign of terror می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی a reign of terror، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه a reign of terror را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از a reign of terror در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با a reign of terror به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی a reign of terror است. با ساختن جمله برای لغت a reign of terror به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان