EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "a rough diamond" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات a rough diamond را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه a rough diamond و همچنین مطالعه مثال برای a rough diamond، اقدام به جمله سازی با کلمه a rough diamond نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از a rough diamond در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه a rough diamond به کمک همین جملات با a rough diamond و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت a rough diamond می باشد.


در قسمت ذیل 38 جمله با a rough diamond برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با a rough diamond را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با a rough diamond به انگلیسی

جمله با a running commentary جمله با a saving grace جمله با a sealed book جمله با a series of جمله با a share جمله با a short cut جمله با a short while ago جمله با a silver tongue جمله با a sitting duck جمله با a skeleton in the closet(1) What is the modern definition of "a rough diamond"?

(2) How to Use "a rough diamond" with Example Sentences.

(3) If you had to explain to someone who was learning English what "a rough diamond" is, what would you say?

(4) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "a rough diamond" can get slippery.

(5) The Best Definition of "a rough diamond" I’ve Heard So Far.

(6) "a rough diamond" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(7) What is the best definition of "a rough diamond"?

(8) What is the definition of an "a rough diamond"?

(9) What Is "a rough diamond"? Detailed Definition and Meaning.

(10) Use "a rough diamond" in a sentence.

(11) The Word "a rough diamond" in Example Sentences.

(12) English Sentences with Audio Using the Word "a rough diamond".

(13) What is definition of "a rough diamond" by Merriam-Webster.

(14) "a rough diamond" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(15) How do you write a good sentence with "a rough diamond"?

(16) "a rough diamond" sentence examples.

(17) "a rough diamond": In a Sentence.

(18) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "a rough diamond".

(19) How do you explain "a rough diamond"?

(20) What can I say instead of "a rough diamond"?

(21) What is a synonym for "a rough diamond"?

(22) What is a antonym for "a rough diamond"?

(23) What do you mean by "a rough diamond"?

(24) What is another word for "a rough diamond"?

(25) What is the best definition of "a rough diamond"?

(26) What is "a rough diamond" definition and meaning?

(27) How to use "a rough diamond" in a sentence.

(28) The Word "a rough diamond" in Example Sentences.

(29) "a rough diamond" meaning in english, "a rough diamond" definitions.

(30) Primary meanings of "a rough diamond".

(31) Full definitions of "a rough diamond".

(32) Full meaning of "a rough diamond".

(33) The Word "a rough diamond" in Example Sentences.

(34) Best definition of "a rough diamond".

(35) Define "a rough diamond" in one sentence, define "a rough diamond" in one word.

(36) What is the meaning of "a rough diamond" in a sentence.

(37) The Word "a rough diamond" in Example Sentences.

(38) What is the origin and root of "a rough diamond".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با a rough diamond


به جای حفظ کردن لغت a rough diamond ، جملات کوتاه با a rough diamond را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی a rough diamond، جملات کوتاه مختلف با لغت a rough diamond را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی a rough diamond، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه a rough diamond را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از a rough diamond در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه a rough diamond

ساختن جمله با a rough diamond به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی a rough diamond است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت a rough diamond را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت a rough diamond ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه a rough diamond که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با a rough diamond

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با a rough diamond

یک جمله ساده با a rough diamond از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با a rough diamond

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با a rough diamond، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با a rough diamond به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با a rough diamond بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با a rough diamond

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با a rough diamond همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با a rough diamond فرق دارد. در جملات پیچیده با a rough diamond، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با a rough diamond بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با a rough diamond

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با a rough diamond همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت a rough diamond. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با a rough diamond بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با a rough diamond

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با a rough diamond و کاربرد کلمه a rough diamond در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات a rough diamond را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه a rough diamond و همچنین مطالعه مثال برای a rough diamond، اقدام به جمله سازی با کلمه a rough diamond نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از a rough diamond در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه a rough diamond به کمک همین جملات با a rough diamond و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت a rough diamond می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی a rough diamond، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه a rough diamond را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از a rough diamond در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با a rough diamond به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی a rough diamond است. با ساختن جمله برای لغت a rough diamond به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان