EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "a sealed book" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات a sealed book را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه a sealed book و همچنین مطالعه مثال برای a sealed book، اقدام به جمله سازی با کلمه a sealed book نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از a sealed book در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه a sealed book به کمک همین جملات با a sealed book و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت a sealed book می باشد.


در قسمت ذیل 37 جمله با a sealed book برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با a sealed book را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با a sealed book به انگلیسی

جمله با a series of جمله با a share جمله با a short cut جمله با a short while ago جمله با a silver tongue جمله با a sitting duck جمله با a skeleton in the closet جمله با a skeleton in the cupboard جمله با a slap in the face جمله با a slip of the tongue(0) What is the modern definition of "a sealed book"?

(1) How to Use "a sealed book" with Example Sentences.

(2) If you had to explain to someone who was learning English what "a sealed book" is, what would you say?

(3) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "a sealed book" can get slippery.

(4) The Best Definition of "a sealed book" I’ve Heard So Far.

(5) "a sealed book" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(6) What is the best definition of "a sealed book"?

(7) What is the definition of an "a sealed book"?

(8) What Is "a sealed book"? Detailed Definition and Meaning.

(9) Use "a sealed book" in a sentence.

(10) The Word "a sealed book" in Example Sentences.

(11) English Sentences with Audio Using the Word "a sealed book".

(12) What is definition of "a sealed book" by Merriam-Webster.

(13) "a sealed book" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(14) How do you write a good sentence with "a sealed book"?

(15) "a sealed book" sentence examples.

(16) "a sealed book": In a Sentence.

(17) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "a sealed book".

(18) How do you explain "a sealed book"?

(19) What can I say instead of "a sealed book"?

(20) What is a synonym for "a sealed book"?

(21) What is a antonym for "a sealed book"?

(22) What do you mean by "a sealed book"?

(23) What is another word for "a sealed book"?

(24) What is the best definition of "a sealed book"?

(25) What is "a sealed book" definition and meaning?

(26) How to use "a sealed book" in a sentence.

(27) The Word "a sealed book" in Example Sentences.

(28) "a sealed book" meaning in english, "a sealed book" definitions.

(29) Primary meanings of "a sealed book".

(30) Full definitions of "a sealed book".

(31) Full meaning of "a sealed book".

(32) The Word "a sealed book" in Example Sentences.

(33) Best definition of "a sealed book".

(34) Define "a sealed book" in one sentence, define "a sealed book" in one word.

(35) What is the meaning of "a sealed book" in a sentence.

(36) The Word "a sealed book" in Example Sentences.

(37) What is the origin and root of "a sealed book".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با a sealed book


به جای حفظ کردن لغت a sealed book ، جملات کوتاه با a sealed book را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی a sealed book، جملات کوتاه مختلف با لغت a sealed book را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی a sealed book، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه a sealed book را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از a sealed book در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه a sealed book

ساختن جمله با a sealed book به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی a sealed book است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت a sealed book را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت a sealed book ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه a sealed book که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با a sealed book

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با a sealed book

یک جمله ساده با a sealed book از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با a sealed book

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با a sealed book، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با a sealed book به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با a sealed book بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با a sealed book

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با a sealed book همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با a sealed book فرق دارد. در جملات پیچیده با a sealed book، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با a sealed book بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با a sealed book

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با a sealed book همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت a sealed book. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با a sealed book بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با a sealed book

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با a sealed book و کاربرد کلمه a sealed book در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات a sealed book را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه a sealed book و همچنین مطالعه مثال برای a sealed book، اقدام به جمله سازی با کلمه a sealed book نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از a sealed book در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه a sealed book به کمک همین جملات با a sealed book و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت a sealed book می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی a sealed book، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه a sealed book را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از a sealed book در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با a sealed book به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی a sealed book است. با ساختن جمله برای لغت a sealed book به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان