EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "a leap in the dark" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات a leap in the dark را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه a leap in the dark و همچنین مطالعه مثال برای a leap in the dark، اقدام به جمله سازی با کلمه a leap in the dark نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از a leap in the dark در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه a leap in the dark به کمک همین جملات با a leap in the dark و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت a leap in the dark می باشد.


در قسمت ذیل 38 جمله با a leap in the dark برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با a leap in the dark را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با a leap in the dark به انگلیسی

جمله با a leap year جمله با a level جمله با a line جمله با a list جمله با a little جمله با a little while ago جمله با a live wire جمله با a load of جمله با a lone wolf جمله با a long shot(1) What is the modern definition of "a leap in the dark"?

(2) How to Use "a leap in the dark" with Example Sentences.

(3) If you had to explain to someone who was learning English what "a leap in the dark" is, what would you say?

(4) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "a leap in the dark" can get slippery.

(5) The Best Definition of "a leap in the dark" I’ve Heard So Far.

(6) "a leap in the dark" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(7) What is the best definition of "a leap in the dark"?

(8) What is the definition of an "a leap in the dark"?

(9) What Is "a leap in the dark"? Detailed Definition and Meaning.

(10) Use "a leap in the dark" in a sentence.

(11) The Word "a leap in the dark" in Example Sentences.

(12) English Sentences with Audio Using the Word "a leap in the dark".

(13) What is definition of "a leap in the dark" by Merriam-Webster.

(14) "a leap in the dark" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(15) How do you write a good sentence with "a leap in the dark"?

(16) "a leap in the dark" sentence examples.

(17) "a leap in the dark": In a Sentence.

(18) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "a leap in the dark".

(19) How do you explain "a leap in the dark"?

(20) What can I say instead of "a leap in the dark"?

(21) What is a synonym for "a leap in the dark"?

(22) What is a antonym for "a leap in the dark"?

(23) What do you mean by "a leap in the dark"?

(24) What is another word for "a leap in the dark"?

(25) What is the best definition of "a leap in the dark"?

(26) What is "a leap in the dark" definition and meaning?

(27) How to use "a leap in the dark" in a sentence.

(28) The Word "a leap in the dark" in Example Sentences.

(29) "a leap in the dark" meaning in english, "a leap in the dark" definitions.

(30) Primary meanings of "a leap in the dark".

(31) Full definitions of "a leap in the dark".

(32) Full meaning of "a leap in the dark".

(33) The Word "a leap in the dark" in Example Sentences.

(34) Best definition of "a leap in the dark".

(35) Define "a leap in the dark" in one sentence, define "a leap in the dark" in one word.

(36) What is the meaning of "a leap in the dark" in a sentence.

(37) The Word "a leap in the dark" in Example Sentences.

(38) What is the origin and root of "a leap in the dark".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با a leap in the dark


به جای حفظ کردن لغت a leap in the dark ، جملات کوتاه با a leap in the dark را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی a leap in the dark، جملات کوتاه مختلف با لغت a leap in the dark را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی a leap in the dark، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه a leap in the dark را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از a leap in the dark در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه a leap in the dark

ساختن جمله با a leap in the dark به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی a leap in the dark است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت a leap in the dark را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت a leap in the dark ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه a leap in the dark که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با a leap in the dark

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با a leap in the dark

یک جمله ساده با a leap in the dark از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با a leap in the dark

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با a leap in the dark، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با a leap in the dark به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با a leap in the dark بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با a leap in the dark

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با a leap in the dark همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با a leap in the dark فرق دارد. در جملات پیچیده با a leap in the dark، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با a leap in the dark بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با a leap in the dark

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با a leap in the dark همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت a leap in the dark. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با a leap in the dark بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با a leap in the dark

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با a leap in the dark و کاربرد کلمه a leap in the dark در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات a leap in the dark را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه a leap in the dark و همچنین مطالعه مثال برای a leap in the dark، اقدام به جمله سازی با کلمه a leap in the dark نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از a leap in the dark در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه a leap in the dark به کمک همین جملات با a leap in the dark و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت a leap in the dark می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی a leap in the dark، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه a leap in the dark را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از a leap in the dark در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با a leap in the dark به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی a leap in the dark است. با ساختن جمله برای لغت a leap in the dark به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان