EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "a fat lot of" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات a fat lot of را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه a fat lot of و همچنین مطالعه مثال برای a fat lot of، اقدام به جمله سازی با کلمه a fat lot of نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از a fat lot of در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه a fat lot of به کمک همین جملات با a fat lot of و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت a fat lot of می باشد.


در قسمت ذیل 38 جمله با a fat lot of برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با a fat lot of را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با a fat lot of به انگلیسی

جمله با a few جمله با a flash in the pan جمله با a fly in the ointment جمله با a fly on the wheel جمله با a for جمله با a foregone conclusion جمله با a forlorn hope جمله با a format جمله با a fortiori جمله با a frame(1) What is the modern definition of "a fat lot of"?

(2) How to Use "a fat lot of" with Example Sentences.

(3) If you had to explain to someone who was learning English what "a fat lot of" is, what would you say?

(4) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "a fat lot of" can get slippery.

(5) The Best Definition of "a fat lot of" I’ve Heard So Far.

(6) "a fat lot of" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(7) What is the best definition of "a fat lot of"?

(8) What is the definition of an "a fat lot of"?

(9) What Is "a fat lot of"? Detailed Definition and Meaning.

(10) Use "a fat lot of" in a sentence.

(11) The Word "a fat lot of" in Example Sentences.

(12) English Sentences with Audio Using the Word "a fat lot of".

(13) What is definition of "a fat lot of" by Merriam-Webster.

(14) "a fat lot of" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(15) How do you write a good sentence with "a fat lot of"?

(16) "a fat lot of" sentence examples.

(17) "a fat lot of": In a Sentence.

(18) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "a fat lot of".

(19) How do you explain "a fat lot of"?

(20) What can I say instead of "a fat lot of"?

(21) What is a synonym for "a fat lot of"?

(22) What is a antonym for "a fat lot of"?

(23) What do you mean by "a fat lot of"?

(24) What is another word for "a fat lot of"?

(25) What is the best definition of "a fat lot of"?

(26) What is "a fat lot of" definition and meaning?

(27) How to use "a fat lot of" in a sentence.

(28) The Word "a fat lot of" in Example Sentences.

(29) "a fat lot of" meaning in english, "a fat lot of" definitions.

(30) Primary meanings of "a fat lot of".

(31) Full definitions of "a fat lot of".

(32) Full meaning of "a fat lot of".

(33) The Word "a fat lot of" in Example Sentences.

(34) Best definition of "a fat lot of".

(35) Define "a fat lot of" in one sentence, define "a fat lot of" in one word.

(36) What is the meaning of "a fat lot of" in a sentence.

(37) The Word "a fat lot of" in Example Sentences.

(38) What is the origin and root of "a fat lot of".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با a fat lot of


به جای حفظ کردن لغت a fat lot of ، جملات کوتاه با a fat lot of را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی a fat lot of، جملات کوتاه مختلف با لغت a fat lot of را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی a fat lot of، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه a fat lot of را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از a fat lot of در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه a fat lot of

ساختن جمله با a fat lot of به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی a fat lot of است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت a fat lot of را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت a fat lot of ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه a fat lot of که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با a fat lot of

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با a fat lot of

یک جمله ساده با a fat lot of از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با a fat lot of

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با a fat lot of، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با a fat lot of به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با a fat lot of بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با a fat lot of

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با a fat lot of همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با a fat lot of فرق دارد. در جملات پیچیده با a fat lot of، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با a fat lot of بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با a fat lot of

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با a fat lot of همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت a fat lot of. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با a fat lot of بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با a fat lot of

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با a fat lot of و کاربرد کلمه a fat lot of در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات a fat lot of را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه a fat lot of و همچنین مطالعه مثال برای a fat lot of، اقدام به جمله سازی با کلمه a fat lot of نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از a fat lot of در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه a fat lot of به کمک همین جملات با a fat lot of و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت a fat lot of می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی a fat lot of، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه a fat lot of را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از a fat lot of در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با a fat lot of به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی a fat lot of است. با ساختن جمله برای لغت a fat lot of به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان