EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "a cat has nine lives" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات a cat has nine lives را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه a cat has nine lives و همچنین مطالعه مثال برای a cat has nine lives، اقدام به جمله سازی با کلمه a cat has nine lives نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از a cat has nine lives در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه a cat has nine lives به کمک همین جملات با a cat has nine lives و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت a cat has nine lives می باشد.


در قسمت ذیل 37 جمله با a cat has nine lives برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با a cat has nine lives را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با a cat has nine lives به انگلیسی

جمله با a change for the better جمله با a change of heart جمله با a change of scene جمله با a chapter of accidents جمله با a class جمله با a clean sheet جمله با a close call جمله با a close shave جمله با a close thing جمله با a common soldier(0) What is the modern definition of "a cat has nine lives"?

(1) How to Use "a cat has nine lives" with Example Sentences.

(2) If you had to explain to someone who was learning English what "a cat has nine lives" is, what would you say?

(3) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "a cat has nine lives" can get slippery.

(4) The Best Definition of "a cat has nine lives" I’ve Heard So Far.

(5) "a cat has nine lives" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(6) What is the best definition of "a cat has nine lives"?

(7) What is the definition of an "a cat has nine lives"?

(8) What Is "a cat has nine lives"? Detailed Definition and Meaning.

(9) Use "a cat has nine lives" in a sentence.

(10) The Word "a cat has nine lives" in Example Sentences.

(11) English Sentences with Audio Using the Word "a cat has nine lives".

(12) What is definition of "a cat has nine lives" by Merriam-Webster.

(13) "a cat has nine lives" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(14) How do you write a good sentence with "a cat has nine lives"?

(15) "a cat has nine lives" sentence examples.

(16) "a cat has nine lives": In a Sentence.

(17) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "a cat has nine lives".

(18) How do you explain "a cat has nine lives"?

(19) What can I say instead of "a cat has nine lives"?

(20) What is a synonym for "a cat has nine lives"?

(21) What is a antonym for "a cat has nine lives"?

(22) What do you mean by "a cat has nine lives"?

(23) What is another word for "a cat has nine lives"?

(24) What is the best definition of "a cat has nine lives"?

(25) What is "a cat has nine lives" definition and meaning?

(26) How to use "a cat has nine lives" in a sentence.

(27) The Word "a cat has nine lives" in Example Sentences.

(28) "a cat has nine lives" meaning in english, "a cat has nine lives" definitions.

(29) Primary meanings of "a cat has nine lives".

(30) Full definitions of "a cat has nine lives".

(31) Full meaning of "a cat has nine lives".

(32) The Word "a cat has nine lives" in Example Sentences.

(33) Best definition of "a cat has nine lives".

(34) Define "a cat has nine lives" in one sentence, define "a cat has nine lives" in one word.

(35) What is the meaning of "a cat has nine lives" in a sentence.

(36) The Word "a cat has nine lives" in Example Sentences.

(37) What is the origin and root of "a cat has nine lives".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با a cat has nine lives


به جای حفظ کردن لغت a cat has nine lives ، جملات کوتاه با a cat has nine lives را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی a cat has nine lives، جملات کوتاه مختلف با لغت a cat has nine lives را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی a cat has nine lives، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه a cat has nine lives را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از a cat has nine lives در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه a cat has nine lives

ساختن جمله با a cat has nine lives به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی a cat has nine lives است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت a cat has nine lives را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت a cat has nine lives ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه a cat has nine lives که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با a cat has nine lives

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با a cat has nine lives

یک جمله ساده با a cat has nine lives از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با a cat has nine lives

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با a cat has nine lives، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با a cat has nine lives به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با a cat has nine lives بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با a cat has nine lives

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با a cat has nine lives همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با a cat has nine lives فرق دارد. در جملات پیچیده با a cat has nine lives، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با a cat has nine lives بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با a cat has nine lives

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با a cat has nine lives همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت a cat has nine lives. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با a cat has nine lives بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با a cat has nine lives

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با a cat has nine lives و کاربرد کلمه a cat has nine lives در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات a cat has nine lives را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه a cat has nine lives و همچنین مطالعه مثال برای a cat has nine lives، اقدام به جمله سازی با کلمه a cat has nine lives نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از a cat has nine lives در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه a cat has nine lives به کمک همین جملات با a cat has nine lives و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت a cat has nine lives می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی a cat has nine lives، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه a cat has nine lives را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از a cat has nine lives در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با a cat has nine lives به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی a cat has nine lives است. با ساختن جمله برای لغت a cat has nine lives به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان