EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "a castle in the air" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات a castle in the air را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه a castle in the air و همچنین مطالعه مثال برای a castle in the air، اقدام به جمله سازی با کلمه a castle in the air نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از a castle in the air در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه a castle in the air به کمک همین جملات با a castle in the air و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت a castle in the air می باشد.


در قسمت ذیل 40 جمله با a castle in the air برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با a castle in the air را نیز گوش دهید.

(1) What you are saying is nothing but building a castle in the air.

(2) It is foolish of you to build a castle in the air while forgetting to drive in pilings for its foundation.

(3) What is the modern definition of "a castle in the air"?

(4) How to Use "a castle in the air" with Example Sentences.

(5) If you had to explain to someone who was learning English what "a castle in the air" is, what would you say?

(6) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "a castle in the air" can get slippery.

(7) The Best Definition of "a castle in the air" I’ve Heard So Far.

(8) "a castle in the air" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(9) What is the best definition of "a castle in the air"?

(10) What is the definition of an "a castle in the air"?

(11) What Is "a castle in the air"? Detailed Definition and Meaning.

(12) Use "a castle in the air" in a sentence.

(13) The Word "a castle in the air" in Example Sentences.

(14) English Sentences with Audio Using the Word "a castle in the air".

(15) What is definition of "a castle in the air" by Merriam-Webster.

(16) "a castle in the air" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(17) How do you write a good sentence with "a castle in the air"?

(18) "a castle in the air" sentence examples.

(19) "a castle in the air": In a Sentence.

(20) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "a castle in the air".

(21) How do you explain "a castle in the air"?

(22) What can I say instead of "a castle in the air"?

(23) What is a synonym for "a castle in the air"?

(24) What is a antonym for "a castle in the air"?

(25) What do you mean by "a castle in the air"?

(26) What is another word for "a castle in the air"?

(27) What is the best definition of "a castle in the air"?

(28) What is "a castle in the air" definition and meaning?

(29) How to use "a castle in the air" in a sentence.

(30) The Word "a castle in the air" in Example Sentences.

(31) "a castle in the air" meaning in english, "a castle in the air" definitions.

(32) Primary meanings of "a castle in the air".

(33) Full definitions of "a castle in the air".

(34) Full meaning of "a castle in the air".

(35) The Word "a castle in the air" in Example Sentences.

(36) Best definition of "a castle in the air".

(37) Define "a castle in the air" in one sentence, define "a castle in the air" in one word.

(38) What is the meaning of "a castle in the air" in a sentence.

(39) The Word "a castle in the air" in Example Sentences.

(40) What is the origin and root of "a castle in the air".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با a castle in the air


به جای حفظ کردن لغت a castle in the air ، جملات کوتاه با a castle in the air را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی a castle in the air، جملات کوتاه مختلف با لغت a castle in the air را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی a castle in the air، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه a castle in the air را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از a castle in the air در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه a castle in the air

ساختن جمله با a castle in the air به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی a castle in the air است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت a castle in the air را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت a castle in the air ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه a castle in the air که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


ساختار جملات انگلیسی با a castle in the air

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با a castle in the air

یک جمله ساده با a castle in the air از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با a castle in the air

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با a castle in the air، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با a castle in the air به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با a castle in the air بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با a castle in the air

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با a castle in the air همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با a castle in the air فرق دارد. در جملات پیچیده با a castle in the air، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با a castle in the air بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با a castle in the air

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با a castle in the air همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت a castle in the air. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با a castle in the air بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.


سوالات متداول جمله با a castle in the air

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با a castle in the air و کاربرد کلمه a castle in the air در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات a castle in the air را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه a castle in the air و همچنین مطالعه مثال برای a castle in the air، اقدام به جمله سازی با کلمه a castle in the air نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از a castle in the air در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه a castle in the air به کمک همین جملات با a castle in the air و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت a castle in the air می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی a castle in the air، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه a castle in the air را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از a castle in the air در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با a castle in the air به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی a castle in the air است. با ساختن جمله برای لغت a castle in the air به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان