EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "barometer" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات barometer را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه barometer و همچنین مطالعه مثال برای barometer، اقدام به جمله سازی با کلمه barometer نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از barometer در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه barometer به کمک همین جملات با barometer و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت barometer می باشد.


در قسمت ذیل 57 جمله با barometer برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با barometer را نیز گوش دهید.

(1) Blood pressure is important as a barometer of health.

(2) The retail price index is a barometer of economic activity.

(3) A key barometer to help us weigh the rightness of our actions is self-respect.

(4) That's always a pretty good indicator and barometer of where they're likely to go

(5) I happen to believe that the polls do represent a barometer, because it's way too early

(6) A barometer is an ingenious instrument which indicates what kind of weather we are having.

(7) Before speaking, consult your inner-truth barometer, and resist the temptation to tell people only what they want to hear.

(8) you look at the trust barometer that i showed you

(9) After turning my finger while holding it, pressing'settings' to save and re-calibrate both compass, barometer, tide function, etc, etc, etc.

(10) Black Friday sales are often viewed as a barometer of retail’s upcoming holiday season.


جمله با "barometer"(11) According to the barometer on the kitchen wall, the temperature is below freezing today.

(12) The unemployment rate has long been considered a barometer of a country’s economic status.

(13) My doctor usually views my body temperature as a barometer to detect whether or not I have an infection.

(14) An aneroid barometer is an altimeter that is used to detect drops in atmospheric pressure inside an airplane.

(15) There are various types of barometers such as the water barometer aneroid barometer and the mercury barometer.

(16) The most used purpose of the barometer was measuring air pressure The barometer is a good tool for predicting weather.

(17) Because the barometer in John’s truck was malfunctioning, he did not realize his engine was running hot until it was too late.

(18) There are various types of barometers such as the water barometer aneroid barometer and the mercury barometer They were created by an Italian mathematician named Evangelista Torricelli in 1643.

(19) you look at the trust barometer that i showed you

(20) What is the modern definition of "barometer"?

(21) How to Use "barometer" with Example Sentences.

(22) If you had to explain to someone who was learning English what "barometer" is, what would you say?

(23) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "barometer" can get slippery.

(24) The Best Definition of "barometer" I’ve Heard So Far.

(25) "barometer" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(26) What is the best definition of "barometer"?

(27) What is the definition of an "barometer"?

(28) What Is "barometer"? Detailed Definition and Meaning.

(29) Use "barometer" in a sentence.

(30) The Word "barometer" in Example Sentences.

(31) English Sentences with Audio Using the Word "barometer".

(32) What is definition of "barometer" by Merriam-Webster.

(33) "barometer" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(34) How do you write a good sentence with "barometer"?

(35) "barometer" sentence examples.

(36) "barometer": In a Sentence.

(37) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "barometer".

(38) How do you explain "barometer"?

(39) What can I say instead of "barometer"?

(40) What is a synonym for "barometer"?

(41) What is a antonym for "barometer"?

(42) What do you mean by "barometer"?

(43) What is another word for "barometer"?

(44) What is the best definition of "barometer"?

(45) What is "barometer" definition and meaning?

(46) How to use "barometer" in a sentence.

(47) The Word "barometer" in Example Sentences.

(48) "barometer" meaning in english, "barometer" definitions.

(49) Primary meanings of "barometer".

(50) Full definitions of "barometer".

(51) Full meaning of "barometer".

(52) The Word "barometer" in Example Sentences.

(53) Best definition of "barometer".

(54) Define "barometer" in one sentence, define "barometer" in one word.

(55) What is the meaning of "barometer" in a sentence.

(56) The Word "barometer" in Example Sentences.

(57) What is the origin and root of "barometer".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با barometer


به جای حفظ کردن لغت barometer ، جملات کوتاه با barometer را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی barometer، جملات کوتاه مختلف با لغت barometer را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی barometer، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه barometer را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از barometer در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه barometer

ساختن جمله با barometer به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی barometer است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت barometer را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت barometer ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه barometer که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


ساختار جملات انگلیسی با barometer

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با barometer

یک جمله ساده با barometer از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با barometer

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با barometer، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با barometer به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با barometer بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با barometer

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با barometer همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با barometer فرق دارد. در جملات پیچیده با barometer، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با barometer بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با barometer

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با barometer همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت barometer. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با barometer بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.


سوالات متداول جمله با barometer

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با barometer و کاربرد کلمه barometer در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات barometer را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه barometer و همچنین مطالعه مثال برای barometer، اقدام به جمله سازی با کلمه barometer نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از barometer در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه barometer به کمک همین جملات با barometer و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت barometer می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی barometer، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه barometer را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از barometer در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با barometer به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی barometer است. با ساختن جمله برای لغت barometer به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان