EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "barometric pressure" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات barometric pressure را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه barometric pressure و همچنین مطالعه مثال برای barometric pressure، اقدام به جمله سازی با کلمه barometric pressure نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از barometric pressure در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه barometric pressure به کمک همین جملات با barometric pressure و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت barometric pressure می باشد.


در قسمت ذیل 44 جمله با barometric pressure برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با barometric pressure را نیز گوش دهید.

(1) are the interactions of barometric pressure

(2) The cyclone s lowest barometric pressure occurs in the eye.

(3) The storm produced an all-time record low barometric pressure reading of 943 mb (27

(4) Superstorm Sandy produced an all-time record low barometric pressure reading of what

(5) He also established the relationship between barometric pressure and height above sea level.

(6) It reached its peak strength at winds of 100 mph LRB 155 kmh RRB and a minimum central barometric pressure of 980 mbar LRB hPa 2894 inHg RRB making it a Category 2 on October 29.

(7) What is the modern definition of "barometric pressure"?

(8) How to Use "barometric pressure" with Example Sentences.

(9) If you had to explain to someone who was learning English what "barometric pressure" is, what would you say?

(10) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "barometric pressure" can get slippery.

(11) The Best Definition of "barometric pressure" I’ve Heard So Far.

(12) "barometric pressure" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(13) What is the best definition of "barometric pressure"?

(14) What is the definition of an "barometric pressure"?

(15) What Is "barometric pressure"? Detailed Definition and Meaning.

(16) Use "barometric pressure" in a sentence.

(17) The Word "barometric pressure" in Example Sentences.

(18) English Sentences with Audio Using the Word "barometric pressure".

(19) What is definition of "barometric pressure" by Merriam-Webster.

(20) "barometric pressure" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(21) How do you write a good sentence with "barometric pressure"?

(22) "barometric pressure" sentence examples.

(23) "barometric pressure": In a Sentence.

(24) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "barometric pressure".

(25) How do you explain "barometric pressure"?

(26) What can I say instead of "barometric pressure"?

(27) What is a synonym for "barometric pressure"?

(28) What is a antonym for "barometric pressure"?

(29) What do you mean by "barometric pressure"?

(30) What is another word for "barometric pressure"?

(31) What is the best definition of "barometric pressure"?

(32) What is "barometric pressure" definition and meaning?

(33) How to use "barometric pressure" in a sentence.

(34) The Word "barometric pressure" in Example Sentences.

(35) "barometric pressure" meaning in english, "barometric pressure" definitions.

(36) Primary meanings of "barometric pressure".

(37) Full definitions of "barometric pressure".

(38) Full meaning of "barometric pressure".

(39) The Word "barometric pressure" in Example Sentences.

(40) Best definition of "barometric pressure".

(41) Define "barometric pressure" in one sentence, define "barometric pressure" in one word.

(42) What is the meaning of "barometric pressure" in a sentence.

(43) The Word "barometric pressure" in Example Sentences.

(44) What is the origin and root of "barometric pressure".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با barometric pressure


به جای حفظ کردن لغت barometric pressure ، جملات کوتاه با barometric pressure را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی barometric pressure، جملات کوتاه مختلف با لغت barometric pressure را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی barometric pressure، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه barometric pressure را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از barometric pressure در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه barometric pressure

ساختن جمله با barometric pressure به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی barometric pressure است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت barometric pressure را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت barometric pressure ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه barometric pressure که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


ساختار جملات انگلیسی با barometric pressure

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با barometric pressure

یک جمله ساده با barometric pressure از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با barometric pressure

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با barometric pressure، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با barometric pressure به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با barometric pressure بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با barometric pressure

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با barometric pressure همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با barometric pressure فرق دارد. در جملات پیچیده با barometric pressure، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با barometric pressure بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با barometric pressure

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با barometric pressure همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت barometric pressure. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با barometric pressure بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.


سوالات متداول جمله با barometric pressure

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با barometric pressure و کاربرد کلمه barometric pressure در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات barometric pressure را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه barometric pressure و همچنین مطالعه مثال برای barometric pressure، اقدام به جمله سازی با کلمه barometric pressure نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از barometric pressure در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه barometric pressure به کمک همین جملات با barometric pressure و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت barometric pressure می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی barometric pressure، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه barometric pressure را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از barometric pressure در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با barometric pressure به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی barometric pressure است. با ساختن جمله برای لغت barometric pressure به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان