EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "air passage" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات air passage را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه air passage و همچنین مطالعه مثال برای air passage، اقدام به جمله سازی با کلمه air passage نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از air passage در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه air passage به کمک همین جملات با air passage و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت air passage می باشد.


در قسمت ذیل 38 جمله با air passage برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با air passage را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با air passage به انگلیسی

جمله با air plant جمله با air pocket جمله با air pollution جمله با air port جمله با air power جمله با air pressure جمله با air pump جمله با air raid جمله با air rifle جمله با air sac(1) What is the modern definition of "air passage"?

(2) How to Use "air passage" with Example Sentences.

(3) If you had to explain to someone who was learning English what "air passage" is, what would you say?

(4) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "air passage" can get slippery.

(5) The Best Definition of "air passage" I’ve Heard So Far.

(6) "air passage" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(7) What is the best definition of "air passage"?

(8) What is the definition of an "air passage"?

(9) What Is "air passage"? Detailed Definition and Meaning.

(10) Use "air passage" in a sentence.

(11) The Word "air passage" in Example Sentences.

(12) English Sentences with Audio Using the Word "air passage".

(13) What is definition of "air passage" by Merriam-Webster.

(14) "air passage" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(15) How do you write a good sentence with "air passage"?

(16) "air passage" sentence examples.

(17) "air passage": In a Sentence.

(18) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "air passage".

(19) How do you explain "air passage"?

(20) What can I say instead of "air passage"?

(21) What is a synonym for "air passage"?

(22) What is a antonym for "air passage"?

(23) What do you mean by "air passage"?

(24) What is another word for "air passage"?

(25) What is the best definition of "air passage"?

(26) What is "air passage" definition and meaning?

(27) How to use "air passage" in a sentence.

(28) The Word "air passage" in Example Sentences.

(29) "air passage" meaning in english, "air passage" definitions.

(30) Primary meanings of "air passage".

(31) Full definitions of "air passage".

(32) Full meaning of "air passage".

(33) The Word "air passage" in Example Sentences.

(34) Best definition of "air passage".

(35) Define "air passage" in one sentence, define "air passage" in one word.

(36) What is the meaning of "air passage" in a sentence.

(37) The Word "air passage" in Example Sentences.

(38) What is the origin and root of "air passage".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با air passage


به جای حفظ کردن لغت air passage ، جملات کوتاه با air passage را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی air passage، جملات کوتاه مختلف با لغت air passage را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی air passage، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه air passage را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از air passage در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه air passage

ساختن جمله با air passage به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی air passage است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت air passage را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت air passage ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه air passage که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با air passage

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با air passage

یک جمله ساده با air passage از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با air passage

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با air passage، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با air passage به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با air passage بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با air passage

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با air passage همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با air passage فرق دارد. در جملات پیچیده با air passage، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با air passage بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با air passage

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با air passage همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت air passage. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با air passage بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با air passage

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با air passage و کاربرد کلمه air passage در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات air passage را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه air passage و همچنین مطالعه مثال برای air passage، اقدام به جمله سازی با کلمه air passage نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از air passage در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه air passage به کمک همین جملات با air passage و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت air passage می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی air passage، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه air passage را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از air passage در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با air passage به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی air passage است. با ساختن جمله برای لغت air passage به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان