EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "air power" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات air power را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه air power و همچنین مطالعه مثال برای air power، اقدام به جمله سازی با کلمه air power نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از air power در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه air power به کمک همین جملات با air power و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت air power می باشد.


در قسمت ذیل 44 جمله با air power برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با air power را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با air power به انگلیسی

جمله با air pressure جمله با air pump جمله با air raid جمله با air rifle جمله با air sac جمله با air shaft جمله با air shower جمله با air sickness جمله با air space جمله با air spring

(1) It's using overwhelming air power

(2) We both made the identical promises And that is what we have done in Ohio And you know what? Here's the problem One of your colleagues interviewed me Now that he is, he's changed his tune He just writes out an executive order And let me make a final point on this In fact, he's done worse than nothing And believe me, Assad is not worth it [applause]So I hope you'll reconsider We need to arm the Kurds the directly Carl Icahn today as you know endorsed Kamatsu is a tractor company in Japan If that's a blind trust, I don't know Maria, let me clear something up here That is why I'm running for president Drugs will not pour through that wall Pay me now or pay me a lot more later Well, look, this is so easy to answer You talk freedom of anything you want We need to use overwhelming air power Am I talking or are you talking, Jeb? And we can't have that in our country Assad is aligned with Iran and Russia He won't be able to solve the problem It needs to break up into three parts So I think we need to be very careful We can fix this, ladies and gentlemen Candidates all the time make promises I have never supported a legalization Clearly, we need to secure the border It gives us the ability at deterrence Judgment, strength, clarity and trust It's hurting us from every standpoint Anybody else comes over, they go back [applause]What a generous man you are And it isn't just a different economy Where people actually have to compete We should have a no fly zone in Syria Senator Paul should know that as well But they're fundamentally our friends It is a loan at higher interest rates I want to do something really special You know, I am by my nature impatient You gotta be creative and imaginative And he was a managing general partner And guess what, in 2011, I got a deal And yes, it was a very difficult time But, let me tell you who not to blame Now hundreds of companies I've opened I had to borrow money to go to school Reforming entitlements, cutting taxes And it's not the folks on Wall Street The government has tried it their way So yeah, someone who makes more money I have a small business that I set up We need to know who our neighbors are I'm number one in every poll by a lot Jake, can I say something about that? Somehow, he just doesn't have courage They had a responsibility, absolutely President Bush did it in the Gulf War I'll let him talk about his own plans We've heard a lot of great ideas here It's not somebody that talks about it It's about the person who has done it I know them all, but they'll pay more That's her answer to grow the economy I probably have to have a food-tester This is recreational use of marijuana I think there's a certain truth to it That's not the issue we're discussing We change the economy and the country Women are the majority of this nation They want to provide for their family You wouldn't even be talking about it And I have a lot more to say about it Reagan did negotiate with the Soviets Ronald Reagan said trust

(3) The first tool is overwhelming air power

(4) We're not using our overwhelming air power

(5) They know what air power looks like when the United States is committed to the cause

(6) they have air power. again(7) What is the modern definition of "air power"?

(8) How to Use "air power" with Example Sentences.

(9) If you had to explain to someone who was learning English what "air power" is, what would you say?

(10) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "air power" can get slippery.

(11) The Best Definition of "air power" I’ve Heard So Far.

(12) "air power" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(13) What is the best definition of "air power"?

(14) What is the definition of an "air power"?

(15) What Is "air power"? Detailed Definition and Meaning.

(16) Use "air power" in a sentence.

(17) The Word "air power" in Example Sentences.

(18) English Sentences with Audio Using the Word "air power".

(19) What is definition of "air power" by Merriam-Webster.

(20) "air power" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(21) How do you write a good sentence with "air power"?

(22) "air power" sentence examples.

(23) "air power": In a Sentence.

(24) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "air power".

(25) How do you explain "air power"?

(26) What can I say instead of "air power"?

(27) What is a synonym for "air power"?

(28) What is a antonym for "air power"?

(29) What do you mean by "air power"?

(30) What is another word for "air power"?

(31) What is the best definition of "air power"?

(32) What is "air power" definition and meaning?

(33) How to use "air power" in a sentence.

(34) The Word "air power" in Example Sentences.

(35) "air power" meaning in english, "air power" definitions.

(36) Primary meanings of "air power".

(37) Full definitions of "air power".

(38) Full meaning of "air power".

(39) The Word "air power" in Example Sentences.

(40) Best definition of "air power".

(41) Define "air power" in one sentence, define "air power" in one word.

(42) What is the meaning of "air power" in a sentence.

(43) The Word "air power" in Example Sentences.

(44) What is the origin and root of "air power".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با air power


به جای حفظ کردن لغت air power ، جملات کوتاه با air power را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی air power، جملات کوتاه مختلف با لغت air power را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی air power، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه air power را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از air power در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه air power

ساختن جمله با air power به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی air power است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت air power را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت air power ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه air power که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با air power

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با air power

یک جمله ساده با air power از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با air power

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با air power، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با air power به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با air power بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با air power

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با air power همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با air power فرق دارد. در جملات پیچیده با air power، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با air power بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با air power

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با air power همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت air power. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با air power بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با air power

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با air power و کاربرد کلمه air power در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات air power را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه air power و همچنین مطالعه مثال برای air power، اقدام به جمله سازی با کلمه air power نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از air power در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه air power به کمک همین جملات با air power و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت air power می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی air power، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه air power را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از air power در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با air power به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی air power است. با ساختن جمله برای لغت air power به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان