EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "agitated depression" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات agitated depression را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه agitated depression و همچنین مطالعه مثال برای agitated depression، اقدام به جمله سازی با کلمه agitated depression نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از agitated depression در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه agitated depression به کمک همین جملات با agitated depression و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت agitated depression می باشد.


در قسمت ذیل 37 جمله با agitated depression برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با agitated depression را نیز گوش دهید.

(0) What is the modern definition of "agitated depression"?

(1) How to Use "agitated depression" with Example Sentences.

(2) If you had to explain to someone who was learning English what "agitated depression" is, what would you say?

(3) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "agitated depression" can get slippery.

(4) The Best Definition of "agitated depression" I’ve Heard So Far.

(5) "agitated depression" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(6) What is the best definition of "agitated depression"?

(7) What is the definition of an "agitated depression"?

(8) What Is "agitated depression"? Detailed Definition and Meaning.

(9) Use "agitated depression" in a sentence.

(10) The Word "agitated depression" in Example Sentences.

(11) English Sentences with Audio Using the Word "agitated depression".

(12) What is definition of "agitated depression" by Merriam-Webster.

(13) "agitated depression" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(14) How do you write a good sentence with "agitated depression"?

(15) "agitated depression" sentence examples.

(16) "agitated depression": In a Sentence.

(17) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "agitated depression".

(18) How do you explain "agitated depression"?

(19) What can I say instead of "agitated depression"?

(20) What is a synonym for "agitated depression"?

(21) What is a antonym for "agitated depression"?

(22) What do you mean by "agitated depression"?

(23) What is another word for "agitated depression"?

(24) What is the best definition of "agitated depression"?

(25) What is "agitated depression" definition and meaning?

(26) How to use "agitated depression" in a sentence.

(27) The Word "agitated depression" in Example Sentences.

(28) "agitated depression" meaning in english, "agitated depression" definitions.

(29) Primary meanings of "agitated depression".

(30) Full definitions of "agitated depression".

(31) Full meaning of "agitated depression".

(32) The Word "agitated depression" in Example Sentences.

(33) Best definition of "agitated depression".

(34) Define "agitated depression" in one sentence, define "agitated depression" in one word.

(35) What is the meaning of "agitated depression" in a sentence.

(36) The Word "agitated depression" in Example Sentences.

(37) What is the origin and root of "agitated depression".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با agitated depression


به جای حفظ کردن لغت agitated depression ، جملات کوتاه با agitated depression را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی agitated depression، جملات کوتاه مختلف با لغت agitated depression را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی agitated depression، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه agitated depression را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از agitated depression در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه agitated depression

ساختن جمله با agitated depression به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی agitated depression است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت agitated depression را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت agitated depression ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه agitated depression که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


ساختار جملات انگلیسی با agitated depression

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با agitated depression

یک جمله ساده با agitated depression از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با agitated depression

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با agitated depression، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با agitated depression به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با agitated depression بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با agitated depression

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با agitated depression همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با agitated depression فرق دارد. در جملات پیچیده با agitated depression، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با agitated depression بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با agitated depression

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با agitated depression همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت agitated depression. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با agitated depression بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.


سوالات متداول جمله با agitated depression

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با agitated depression و کاربرد کلمه agitated depression در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات agitated depression را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه agitated depression و همچنین مطالعه مثال برای agitated depression، اقدام به جمله سازی با کلمه agitated depression نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از agitated depression در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه agitated depression به کمک همین جملات با agitated depression و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت agitated depression می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی agitated depression، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه agitated depression را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از agitated depression در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با agitated depression به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی agitated depression است. با ساختن جمله برای لغت agitated depression به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان