EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "agitator" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات agitator را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه agitator و همچنین مطالعه مثال برای agitator، اقدام به جمله سازی با کلمه agitator نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از agitator در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه agitator به کمک همین جملات با agitator و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت agitator می باشد.


در قسمت ذیل 66 جمله با agitator برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با agitator را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با agitator به انگلیسی

جمله با agitators جمله با agito جمله با agitprop جمله با agl جمله با agleam جمله با aglet جمله با agley جمله با aglitter جمله با aglow جمله با agm

(1) The students were animated by the agitator's appeal.

(2) The agitator is inclined to exaggerate trivial matters.

(3) I don't think we need an agitator-in-chief or a divider-in-chief

(4) Tom needs to call someone to repair the agitator on the washing machine.

(5) Tom needs to call someone to repair the agitator in the washing machine.

(6) Margaret Thatcher later described Robinson in her memoirs as a notorious agitator

(7) Margaret Thatcher later described Robinson in her memoirs as a notorious agitator.

(8) Carlo Tresca LRB 1879 January 11 1943 New York City RRB was an Italianborn American anarchist newspaper editor and labor agitator.

(9) The convent could not hold the restless agitator.

(10) Stuffing box is integral with agitator housing for positive alignment of shaft.


جمله با "agitator"(11) For satisfactory fluidization under these conditions an agitator is used in the bed.

(12) Power formula of agitators will cause some errors when it is applied for process agitator in liquid medium. Its suitable applied range is probed.

(13) A high - speed agitator is introduced for dye - beating predistributiontreat meat.

(14) The separator whirred the agitator jarred and crashed.

(15) Hitler's just a self - educated street agitator.

(16) The unsteady flows in a agitator calculated numerically

(17) Axial flow type . A standard agitator in low viscosity . The cycling speed is high.

(18) Stuffing box is integral with agitator base for positive alignment of shaft.

(19) The vibration of the bearings of the agitator in an intermittent distillator was eliminated and the agitator became stable

(20) The authorities arrested the main agitator of the movement.


مثال برای "agitator"(21) Mona had watched him grow into an arrogant political agitator.

(22) This commotion resembles a wooden bucketful of potatoes sloshing around while being washed by the agitator.

(23) The driving device is the component whose main body is a pin gear Cycloid reducer to drive the agitator of the glass-lined reactor.

(24) This deluxe agitator provides finger-like scraper blades which scrape side walls and swirl the processed material toward the secondary mixer for continuous

(25) One of his favourite targets was the pale and bilious taproom agitator

(26) Enlarging the agitator diameter properly

(27) This paper mainly analysis theory base and testing data of design rebuild for agitator

(28) One of his favourite targets was the pale and bilious taproom agitator(29) What is the modern definition of "agitator"?

(30) How to Use "agitator" with Example Sentences.

(31) If you had to explain to someone who was learning English what "agitator" is, what would you say?

(32) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "agitator" can get slippery.

(33) The Best Definition of "agitator" I’ve Heard So Far.

(34) "agitator" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(35) What is the best definition of "agitator"?

(36) What is the definition of an "agitator"?

(37) What Is "agitator"? Detailed Definition and Meaning.

(38) Use "agitator" in a sentence.

(39) The Word "agitator" in Example Sentences.

(40) English Sentences with Audio Using the Word "agitator".

(41) What is definition of "agitator" by Merriam-Webster.

(42) "agitator" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(43) How do you write a good sentence with "agitator"?

(44) "agitator" sentence examples.

(45) "agitator": In a Sentence.

(46) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "agitator".

(47) How do you explain "agitator"?

(48) What can I say instead of "agitator"?

(49) What is a synonym for "agitator"?

(50) What is a antonym for "agitator"?

(51) What do you mean by "agitator"?

(52) What is another word for "agitator"?

(53) What is the best definition of "agitator"?

(54) What is "agitator" definition and meaning?

(55) How to use "agitator" in a sentence.

(56) The Word "agitator" in Example Sentences.

(57) "agitator" meaning in english, "agitator" definitions.

(58) Primary meanings of "agitator".

(59) Full definitions of "agitator".

(60) Full meaning of "agitator".

(61) The Word "agitator" in Example Sentences.

(62) Best definition of "agitator".

(63) Define "agitator" in one sentence, define "agitator" in one word.

(64) What is the meaning of "agitator" in a sentence.

(65) The Word "agitator" in Example Sentences.

(66) What is the origin and root of "agitator".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با agitator


به جای حفظ کردن لغت agitator ، جملات کوتاه با agitator را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی agitator، جملات کوتاه مختلف با لغت agitator را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی agitator، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه agitator را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از agitator در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه agitator

ساختن جمله با agitator به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی agitator است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت agitator را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت agitator ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه agitator که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با agitator

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با agitator

یک جمله ساده با agitator از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با agitator

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با agitator، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با agitator به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با agitator بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با agitator

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با agitator همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با agitator فرق دارد. در جملات پیچیده با agitator، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با agitator بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با agitator

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با agitator همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت agitator. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با agitator بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با agitator

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با agitator و کاربرد کلمه agitator در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات agitator را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه agitator و همچنین مطالعه مثال برای agitator، اقدام به جمله سازی با کلمه agitator نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از agitator در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه agitator به کمک همین جملات با agitator و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت agitator می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی agitator، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه agitator را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از agitator در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با agitator به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی agitator است. با ساختن جمله برای لغت agitator به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان