EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "agent orange" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات agent orange را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه agent orange و همچنین مطالعه مثال برای agent orange، اقدام به جمله سازی با کلمه agent orange نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از agent orange در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه agent orange به کمک همین جملات با agent orange و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت agent orange می باشد.


در قسمت ذیل 40 جمله با agent orange برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با agent orange را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با agent orange به انگلیسی

جمله با agent provocateur جمله با agenticity جمله با agents جمله با ageold جمله با ager جمله با agera جمله با ageratum جمله با agerelated جمله با age-related macular degeneration جمله با ages

(1) who brought out agent orange and stainresistant carpet.

(2) agent orange was a defoliant used during the vietnam war(3) What is the modern definition of "agent orange"?

(4) How to Use "agent orange" with Example Sentences.

(5) If you had to explain to someone who was learning English what "agent orange" is, what would you say?

(6) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "agent orange" can get slippery.

(7) The Best Definition of "agent orange" I’ve Heard So Far.

(8) "agent orange" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(9) What is the best definition of "agent orange"?

(10) What is the definition of an "agent orange"?

(11) What Is "agent orange"? Detailed Definition and Meaning.

(12) Use "agent orange" in a sentence.

(13) The Word "agent orange" in Example Sentences.

(14) English Sentences with Audio Using the Word "agent orange".

(15) What is definition of "agent orange" by Merriam-Webster.

(16) "agent orange" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(17) How do you write a good sentence with "agent orange"?

(18) "agent orange" sentence examples.

(19) "agent orange": In a Sentence.

(20) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "agent orange".

(21) How do you explain "agent orange"?

(22) What can I say instead of "agent orange"?

(23) What is a synonym for "agent orange"?

(24) What is a antonym for "agent orange"?

(25) What do you mean by "agent orange"?

(26) What is another word for "agent orange"?

(27) What is the best definition of "agent orange"?

(28) What is "agent orange" definition and meaning?

(29) How to use "agent orange" in a sentence.

(30) The Word "agent orange" in Example Sentences.

(31) "agent orange" meaning in english, "agent orange" definitions.

(32) Primary meanings of "agent orange".

(33) Full definitions of "agent orange".

(34) Full meaning of "agent orange".

(35) The Word "agent orange" in Example Sentences.

(36) Best definition of "agent orange".

(37) Define "agent orange" in one sentence, define "agent orange" in one word.

(38) What is the meaning of "agent orange" in a sentence.

(39) The Word "agent orange" in Example Sentences.

(40) What is the origin and root of "agent orange".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با agent orange


به جای حفظ کردن لغت agent orange ، جملات کوتاه با agent orange را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی agent orange، جملات کوتاه مختلف با لغت agent orange را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی agent orange، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه agent orange را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از agent orange در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه agent orange

ساختن جمله با agent orange به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی agent orange است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت agent orange را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت agent orange ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه agent orange که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با agent orange

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با agent orange

یک جمله ساده با agent orange از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با agent orange

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با agent orange، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با agent orange به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با agent orange بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با agent orange

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با agent orange همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با agent orange فرق دارد. در جملات پیچیده با agent orange، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با agent orange بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با agent orange

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با agent orange همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت agent orange. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با agent orange بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با agent orange

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با agent orange و کاربرد کلمه agent orange در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات agent orange را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه agent orange و همچنین مطالعه مثال برای agent orange، اقدام به جمله سازی با کلمه agent orange نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از agent orange در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه agent orange به کمک همین جملات با agent orange و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت agent orange می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی agent orange، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه agent orange را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از agent orange در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با agent orange به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی agent orange است. با ساختن جمله برای لغت agent orange به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان