EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "adirondack mountains" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات adirondack mountains را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه adirondack mountains و همچنین مطالعه مثال برای adirondack mountains، اقدام به جمله سازی با کلمه adirondack mountains نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از adirondack mountains در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه adirondack mountains به کمک همین جملات با adirondack mountains و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت adirondack mountains می باشد.


در قسمت ذیل 37 جمله با adirondack mountains برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با adirondack mountains را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با adirondack mountains به انگلیسی

جمله با adirondacks جمله با adis جمله با adit جمله با aditya جمله با adj جمله با adjacency جمله با adjacent جمله با adjectival جمله با adjective جمله با adjective law(0) What is the modern definition of "adirondack mountains"?

(1) How to Use "adirondack mountains" with Example Sentences.

(2) If you had to explain to someone who was learning English what "adirondack mountains" is, what would you say?

(3) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "adirondack mountains" can get slippery.

(4) The Best Definition of "adirondack mountains" I’ve Heard So Far.

(5) "adirondack mountains" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(6) What is the best definition of "adirondack mountains"?

(7) What is the definition of an "adirondack mountains"?

(8) What Is "adirondack mountains"? Detailed Definition and Meaning.

(9) Use "adirondack mountains" in a sentence.

(10) The Word "adirondack mountains" in Example Sentences.

(11) English Sentences with Audio Using the Word "adirondack mountains".

(12) What is definition of "adirondack mountains" by Merriam-Webster.

(13) "adirondack mountains" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(14) How do you write a good sentence with "adirondack mountains"?

(15) "adirondack mountains" sentence examples.

(16) "adirondack mountains": In a Sentence.

(17) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "adirondack mountains".

(18) How do you explain "adirondack mountains"?

(19) What can I say instead of "adirondack mountains"?

(20) What is a synonym for "adirondack mountains"?

(21) What is a antonym for "adirondack mountains"?

(22) What do you mean by "adirondack mountains"?

(23) What is another word for "adirondack mountains"?

(24) What is the best definition of "adirondack mountains"?

(25) What is "adirondack mountains" definition and meaning?

(26) How to use "adirondack mountains" in a sentence.

(27) The Word "adirondack mountains" in Example Sentences.

(28) "adirondack mountains" meaning in english, "adirondack mountains" definitions.

(29) Primary meanings of "adirondack mountains".

(30) Full definitions of "adirondack mountains".

(31) Full meaning of "adirondack mountains".

(32) The Word "adirondack mountains" in Example Sentences.

(33) Best definition of "adirondack mountains".

(34) Define "adirondack mountains" in one sentence, define "adirondack mountains" in one word.

(35) What is the meaning of "adirondack mountains" in a sentence.

(36) The Word "adirondack mountains" in Example Sentences.

(37) What is the origin and root of "adirondack mountains".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با adirondack mountains


به جای حفظ کردن لغت adirondack mountains ، جملات کوتاه با adirondack mountains را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی adirondack mountains، جملات کوتاه مختلف با لغت adirondack mountains را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی adirondack mountains، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه adirondack mountains را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از adirondack mountains در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه adirondack mountains

ساختن جمله با adirondack mountains به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی adirondack mountains است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت adirondack mountains را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت adirondack mountains ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه adirondack mountains که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با adirondack mountains

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با adirondack mountains

یک جمله ساده با adirondack mountains از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با adirondack mountains

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با adirondack mountains، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با adirondack mountains به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با adirondack mountains بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با adirondack mountains

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با adirondack mountains همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با adirondack mountains فرق دارد. در جملات پیچیده با adirondack mountains، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با adirondack mountains بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با adirondack mountains

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با adirondack mountains همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت adirondack mountains. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با adirondack mountains بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با adirondack mountains

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با adirondack mountains و کاربرد کلمه adirondack mountains در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات adirondack mountains را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه adirondack mountains و همچنین مطالعه مثال برای adirondack mountains، اقدام به جمله سازی با کلمه adirondack mountains نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از adirondack mountains در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه adirondack mountains به کمک همین جملات با adirondack mountains و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت adirondack mountains می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی adirondack mountains، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه adirondack mountains را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از adirondack mountains در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با adirondack mountains به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی adirondack mountains است. با ساختن جمله برای لغت adirondack mountains به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان