EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "adjective law" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات adjective law را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه adjective law و همچنین مطالعه مثال برای adjective law، اقدام به جمله سازی با کلمه adjective law نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از adjective law در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه adjective law به کمک همین جملات با adjective law و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت adjective law می باشد.


در قسمت ذیل 37 جمله با adjective law برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با adjective law را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با adjective law به انگلیسی

جمله با adjectives جمله با adjoin جمله با adjoined جمله با adjoining جمله با adjoining room جمله با adjoins جمله با adjourn جمله با adjourned جمله با adjournment جمله با adjudge(0) What is the modern definition of "adjective law"?

(1) How to Use "adjective law" with Example Sentences.

(2) If you had to explain to someone who was learning English what "adjective law" is, what would you say?

(3) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "adjective law" can get slippery.

(4) The Best Definition of "adjective law" I’ve Heard So Far.

(5) "adjective law" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(6) What is the best definition of "adjective law"?

(7) What is the definition of an "adjective law"?

(8) What Is "adjective law"? Detailed Definition and Meaning.

(9) Use "adjective law" in a sentence.

(10) The Word "adjective law" in Example Sentences.

(11) English Sentences with Audio Using the Word "adjective law".

(12) What is definition of "adjective law" by Merriam-Webster.

(13) "adjective law" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(14) How do you write a good sentence with "adjective law"?

(15) "adjective law" sentence examples.

(16) "adjective law": In a Sentence.

(17) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "adjective law".

(18) How do you explain "adjective law"?

(19) What can I say instead of "adjective law"?

(20) What is a synonym for "adjective law"?

(21) What is a antonym for "adjective law"?

(22) What do you mean by "adjective law"?

(23) What is another word for "adjective law"?

(24) What is the best definition of "adjective law"?

(25) What is "adjective law" definition and meaning?

(26) How to use "adjective law" in a sentence.

(27) The Word "adjective law" in Example Sentences.

(28) "adjective law" meaning in english, "adjective law" definitions.

(29) Primary meanings of "adjective law".

(30) Full definitions of "adjective law".

(31) Full meaning of "adjective law".

(32) The Word "adjective law" in Example Sentences.

(33) Best definition of "adjective law".

(34) Define "adjective law" in one sentence, define "adjective law" in one word.

(35) What is the meaning of "adjective law" in a sentence.

(36) The Word "adjective law" in Example Sentences.

(37) What is the origin and root of "adjective law".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با adjective law


به جای حفظ کردن لغت adjective law ، جملات کوتاه با adjective law را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی adjective law، جملات کوتاه مختلف با لغت adjective law را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی adjective law، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه adjective law را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از adjective law در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه adjective law

ساختن جمله با adjective law به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی adjective law است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت adjective law را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت adjective law ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه adjective law که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با adjective law

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با adjective law

یک جمله ساده با adjective law از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با adjective law

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با adjective law، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با adjective law به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با adjective law بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با adjective law

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با adjective law همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با adjective law فرق دارد. در جملات پیچیده با adjective law، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با adjective law بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با adjective law

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با adjective law همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت adjective law. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با adjective law بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با adjective law

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با adjective law و کاربرد کلمه adjective law در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات adjective law را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه adjective law و همچنین مطالعه مثال برای adjective law، اقدام به جمله سازی با کلمه adjective law نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از adjective law در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه adjective law به کمک همین جملات با adjective law و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت adjective law می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی adjective law، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه adjective law را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از adjective law در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با adjective law به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی adjective law است. با ساختن جمله برای لغت adjective law به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان