EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "acute kidney failure" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات acute kidney failure را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه acute kidney failure و همچنین مطالعه مثال برای acute kidney failure، اقدام به جمله سازی با کلمه acute kidney failure نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از acute kidney failure در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه acute kidney failure به کمک همین جملات با acute kidney failure و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت acute kidney failure می باشد.


در قسمت ذیل 41 جمله با acute kidney failure برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با acute kidney failure را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با acute kidney failure به انگلیسی

جمله با acute leukemia جمله با acute lymphoblastic leukemia جمله با acute lymphocytic leukemia جمله با acute myeloid leukemia جمله با acute pyelonephritis جمله با acute renal failure جمله با acute triangle جمله با acutely جمله با acuteness جمله با acxiom

(1) then mr. giichi died of acute kidney failure?

(2) probably acute kidney failure.

(3) then mr. giichi died of acute kidney failure?(4) What is the modern definition of "acute kidney failure"?

(5) How to Use "acute kidney failure" with Example Sentences.

(6) If you had to explain to someone who was learning English what "acute kidney failure" is, what would you say?

(7) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "acute kidney failure" can get slippery.

(8) The Best Definition of "acute kidney failure" I’ve Heard So Far.

(9) "acute kidney failure" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(10) What is the best definition of "acute kidney failure"?

(11) What is the definition of an "acute kidney failure"?

(12) What Is "acute kidney failure"? Detailed Definition and Meaning.

(13) Use "acute kidney failure" in a sentence.

(14) The Word "acute kidney failure" in Example Sentences.

(15) English Sentences with Audio Using the Word "acute kidney failure".

(16) What is definition of "acute kidney failure" by Merriam-Webster.

(17) "acute kidney failure" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(18) How do you write a good sentence with "acute kidney failure"?

(19) "acute kidney failure" sentence examples.

(20) "acute kidney failure": In a Sentence.

(21) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "acute kidney failure".

(22) How do you explain "acute kidney failure"?

(23) What can I say instead of "acute kidney failure"?

(24) What is a synonym for "acute kidney failure"?

(25) What is a antonym for "acute kidney failure"?

(26) What do you mean by "acute kidney failure"?

(27) What is another word for "acute kidney failure"?

(28) What is the best definition of "acute kidney failure"?

(29) What is "acute kidney failure" definition and meaning?

(30) How to use "acute kidney failure" in a sentence.

(31) The Word "acute kidney failure" in Example Sentences.

(32) "acute kidney failure" meaning in english, "acute kidney failure" definitions.

(33) Primary meanings of "acute kidney failure".

(34) Full definitions of "acute kidney failure".

(35) Full meaning of "acute kidney failure".

(36) The Word "acute kidney failure" in Example Sentences.

(37) Best definition of "acute kidney failure".

(38) Define "acute kidney failure" in one sentence, define "acute kidney failure" in one word.

(39) What is the meaning of "acute kidney failure" in a sentence.

(40) The Word "acute kidney failure" in Example Sentences.

(41) What is the origin and root of "acute kidney failure".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با acute kidney failure


به جای حفظ کردن لغت acute kidney failure ، جملات کوتاه با acute kidney failure را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی acute kidney failure، جملات کوتاه مختلف با لغت acute kidney failure را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی acute kidney failure، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه acute kidney failure را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از acute kidney failure در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه acute kidney failure

ساختن جمله با acute kidney failure به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی acute kidney failure است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت acute kidney failure را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت acute kidney failure ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه acute kidney failure که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با acute kidney failure

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با acute kidney failure

یک جمله ساده با acute kidney failure از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با acute kidney failure

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با acute kidney failure، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با acute kidney failure به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با acute kidney failure بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با acute kidney failure

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با acute kidney failure همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با acute kidney failure فرق دارد. در جملات پیچیده با acute kidney failure، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با acute kidney failure بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با acute kidney failure

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با acute kidney failure همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت acute kidney failure. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با acute kidney failure بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با acute kidney failure

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با acute kidney failure و کاربرد کلمه acute kidney failure در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات acute kidney failure را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه acute kidney failure و همچنین مطالعه مثال برای acute kidney failure، اقدام به جمله سازی با کلمه acute kidney failure نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از acute kidney failure در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه acute kidney failure به کمک همین جملات با acute kidney failure و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت acute kidney failure می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی acute kidney failure، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه acute kidney failure را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از acute kidney failure در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با acute kidney failure به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی acute kidney failure است. با ساختن جمله برای لغت acute kidney failure به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان