EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "acute lymphoblastic leukemia" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات acute lymphoblastic leukemia را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه acute lymphoblastic leukemia و همچنین مطالعه مثال برای acute lymphoblastic leukemia، اقدام به جمله سازی با کلمه acute lymphoblastic leukemia نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از acute lymphoblastic leukemia در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه acute lymphoblastic leukemia به کمک همین جملات با acute lymphoblastic leukemia و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت acute lymphoblastic leukemia می باشد.


در قسمت ذیل 42 جمله با acute lymphoblastic leukemia برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با acute lymphoblastic leukemia را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با acute lymphoblastic leukemia به انگلیسی

جمله با acute lymphocytic leukemia جمله با acute myeloid leukemia جمله با acute pyelonephritis جمله با acute renal failure جمله با acute triangle جمله با acutely جمله با acuteness جمله با acxiom جمله با acy جمله با acyclic

(1) sid. acute lymphoblastic leukemia.

(2) i have acute lymphoblastic leukemia.

(3) sid. acute lymphoblastic leukemia.

(4) i have acute lymphoblastic leukemia.(5) What is the modern definition of "acute lymphoblastic leukemia"?

(6) How to Use "acute lymphoblastic leukemia" with Example Sentences.

(7) If you had to explain to someone who was learning English what "acute lymphoblastic leukemia" is, what would you say?

(8) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "acute lymphoblastic leukemia" can get slippery.

(9) The Best Definition of "acute lymphoblastic leukemia" I’ve Heard So Far.

(10) "acute lymphoblastic leukemia" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(11) What is the best definition of "acute lymphoblastic leukemia"?

(12) What is the definition of an "acute lymphoblastic leukemia"?

(13) What Is "acute lymphoblastic leukemia"? Detailed Definition and Meaning.

(14) Use "acute lymphoblastic leukemia" in a sentence.

(15) The Word "acute lymphoblastic leukemia" in Example Sentences.

(16) English Sentences with Audio Using the Word "acute lymphoblastic leukemia".

(17) What is definition of "acute lymphoblastic leukemia" by Merriam-Webster.

(18) "acute lymphoblastic leukemia" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(19) How do you write a good sentence with "acute lymphoblastic leukemia"?

(20) "acute lymphoblastic leukemia" sentence examples.

(21) "acute lymphoblastic leukemia": In a Sentence.

(22) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "acute lymphoblastic leukemia".

(23) How do you explain "acute lymphoblastic leukemia"?

(24) What can I say instead of "acute lymphoblastic leukemia"?

(25) What is a synonym for "acute lymphoblastic leukemia"?

(26) What is a antonym for "acute lymphoblastic leukemia"?

(27) What do you mean by "acute lymphoblastic leukemia"?

(28) What is another word for "acute lymphoblastic leukemia"?

(29) What is the best definition of "acute lymphoblastic leukemia"?

(30) What is "acute lymphoblastic leukemia" definition and meaning?

(31) How to use "acute lymphoblastic leukemia" in a sentence.

(32) The Word "acute lymphoblastic leukemia" in Example Sentences.

(33) "acute lymphoblastic leukemia" meaning in english, "acute lymphoblastic leukemia" definitions.

(34) Primary meanings of "acute lymphoblastic leukemia".

(35) Full definitions of "acute lymphoblastic leukemia".

(36) Full meaning of "acute lymphoblastic leukemia".

(37) The Word "acute lymphoblastic leukemia" in Example Sentences.

(38) Best definition of "acute lymphoblastic leukemia".

(39) Define "acute lymphoblastic leukemia" in one sentence, define "acute lymphoblastic leukemia" in one word.

(40) What is the meaning of "acute lymphoblastic leukemia" in a sentence.

(41) The Word "acute lymphoblastic leukemia" in Example Sentences.

(42) What is the origin and root of "acute lymphoblastic leukemia".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با acute lymphoblastic leukemia


به جای حفظ کردن لغت acute lymphoblastic leukemia ، جملات کوتاه با acute lymphoblastic leukemia را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی acute lymphoblastic leukemia، جملات کوتاه مختلف با لغت acute lymphoblastic leukemia را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی acute lymphoblastic leukemia، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه acute lymphoblastic leukemia را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از acute lymphoblastic leukemia در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه acute lymphoblastic leukemia

ساختن جمله با acute lymphoblastic leukemia به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی acute lymphoblastic leukemia است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت acute lymphoblastic leukemia را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت acute lymphoblastic leukemia ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه acute lymphoblastic leukemia که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با acute lymphoblastic leukemia

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با acute lymphoblastic leukemia

یک جمله ساده با acute lymphoblastic leukemia از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با acute lymphoblastic leukemia

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با acute lymphoblastic leukemia، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با acute lymphoblastic leukemia به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با acute lymphoblastic leukemia بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با acute lymphoblastic leukemia

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با acute lymphoblastic leukemia همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با acute lymphoblastic leukemia فرق دارد. در جملات پیچیده با acute lymphoblastic leukemia، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با acute lymphoblastic leukemia بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با acute lymphoblastic leukemia

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با acute lymphoblastic leukemia همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت acute lymphoblastic leukemia. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با acute lymphoblastic leukemia بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با acute lymphoblastic leukemia

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با acute lymphoblastic leukemia و کاربرد کلمه acute lymphoblastic leukemia در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات acute lymphoblastic leukemia را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه acute lymphoblastic leukemia و همچنین مطالعه مثال برای acute lymphoblastic leukemia، اقدام به جمله سازی با کلمه acute lymphoblastic leukemia نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از acute lymphoblastic leukemia در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه acute lymphoblastic leukemia به کمک همین جملات با acute lymphoblastic leukemia و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت acute lymphoblastic leukemia می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی acute lymphoblastic leukemia، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه acute lymphoblastic leukemia را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از acute lymphoblastic leukemia در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با acute lymphoblastic leukemia به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی acute lymphoblastic leukemia است. با ساختن جمله برای لغت acute lymphoblastic leukemia به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان