EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "actual figures" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات actual figures را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه actual figures و همچنین مطالعه مثال برای actual figures، اقدام به جمله سازی با کلمه actual figures نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از actual figures در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه actual figures به کمک همین جملات با actual figures و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت actual figures می باشد.


در قسمت ذیل 37 جمله با actual figures برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با actual figures را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با actual figures به انگلیسی

جمله با actual job جمله با actual life جمله با actual measurement جمله با actual practice جمله با actual price جمله با actual sequence جمله با actual time جمله با actualisation جمله با actualise جمله با actuality(0) What is the modern definition of "actual figures"?

(1) How to Use "actual figures" with Example Sentences.

(2) If you had to explain to someone who was learning English what "actual figures" is, what would you say?

(3) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "actual figures" can get slippery.

(4) The Best Definition of "actual figures" I’ve Heard So Far.

(5) "actual figures" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(6) What is the best definition of "actual figures"?

(7) What is the definition of an "actual figures"?

(8) What Is "actual figures"? Detailed Definition and Meaning.

(9) Use "actual figures" in a sentence.

(10) The Word "actual figures" in Example Sentences.

(11) English Sentences with Audio Using the Word "actual figures".

(12) What is definition of "actual figures" by Merriam-Webster.

(13) "actual figures" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(14) How do you write a good sentence with "actual figures"?

(15) "actual figures" sentence examples.

(16) "actual figures": In a Sentence.

(17) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "actual figures".

(18) How do you explain "actual figures"?

(19) What can I say instead of "actual figures"?

(20) What is a synonym for "actual figures"?

(21) What is a antonym for "actual figures"?

(22) What do you mean by "actual figures"?

(23) What is another word for "actual figures"?

(24) What is the best definition of "actual figures"?

(25) What is "actual figures" definition and meaning?

(26) How to use "actual figures" in a sentence.

(27) The Word "actual figures" in Example Sentences.

(28) "actual figures" meaning in english, "actual figures" definitions.

(29) Primary meanings of "actual figures".

(30) Full definitions of "actual figures".

(31) Full meaning of "actual figures".

(32) The Word "actual figures" in Example Sentences.

(33) Best definition of "actual figures".

(34) Define "actual figures" in one sentence, define "actual figures" in one word.

(35) What is the meaning of "actual figures" in a sentence.

(36) The Word "actual figures" in Example Sentences.

(37) What is the origin and root of "actual figures".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با actual figures


به جای حفظ کردن لغت actual figures ، جملات کوتاه با actual figures را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی actual figures، جملات کوتاه مختلف با لغت actual figures را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی actual figures، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه actual figures را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از actual figures در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه actual figures

ساختن جمله با actual figures به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی actual figures است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت actual figures را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت actual figures ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه actual figures که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با actual figures

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با actual figures

یک جمله ساده با actual figures از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با actual figures

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با actual figures، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با actual figures به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با actual figures بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با actual figures

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با actual figures همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با actual figures فرق دارد. در جملات پیچیده با actual figures، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با actual figures بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با actual figures

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با actual figures همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت actual figures. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با actual figures بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با actual figures

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با actual figures و کاربرد کلمه actual figures در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات actual figures را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه actual figures و همچنین مطالعه مثال برای actual figures، اقدام به جمله سازی با کلمه actual figures نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از actual figures در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه actual figures به کمک همین جملات با actual figures و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت actual figures می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی actual figures، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه actual figures را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از actual figures در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با actual figures به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی actual figures است. با ساختن جمله برای لغت actual figures به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان