EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "act up" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات act up را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه act up و همچنین مطالعه مثال برای act up، اقدام به جمله سازی با کلمه act up نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از act up در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه act up به کمک همین جملات با act up و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت act up می باشد.


در قسمت ذیل 43 جمله با act up برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با act up را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با act up به انگلیسی

جمله با act up to جمله با act upon جمله با acta جمله با acte جمله با acted جمله با acth جمله با acti جمله با actin جمله با acting جمله با acting out

(1) If he was spinning me a yarn he could act up to it.

(2) ! okay, stop just keep the act up, will ya?

(3) When toddlers see their older siblings act up and misbehave, they often mimic their behavior.

(4) I like to wear headphones while working out and the plugs on my apple earphones always seem to act up right when I'm doing crunches.

(5) ! okay, stop just keep the act up, will ya?(6) What is the modern definition of "act up"?

(7) How to Use "act up" with Example Sentences.

(8) If you had to explain to someone who was learning English what "act up" is, what would you say?

(9) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "act up" can get slippery.

(10) The Best Definition of "act up" I’ve Heard So Far.

(11) "act up" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(12) What is the best definition of "act up"?

(13) What is the definition of an "act up"?

(14) What Is "act up"? Detailed Definition and Meaning.

(15) Use "act up" in a sentence.

(16) The Word "act up" in Example Sentences.

(17) English Sentences with Audio Using the Word "act up".

(18) What is definition of "act up" by Merriam-Webster.

(19) "act up" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(20) How do you write a good sentence with "act up"?

(21) "act up" sentence examples.

(22) "act up": In a Sentence.

(23) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "act up".

(24) How do you explain "act up"?

(25) What can I say instead of "act up"?

(26) What is a synonym for "act up"?

(27) What is a antonym for "act up"?

(28) What do you mean by "act up"?

(29) What is another word for "act up"?

(30) What is the best definition of "act up"?

(31) What is "act up" definition and meaning?

(32) How to use "act up" in a sentence.

(33) The Word "act up" in Example Sentences.

(34) "act up" meaning in english, "act up" definitions.

(35) Primary meanings of "act up".

(36) Full definitions of "act up".

(37) Full meaning of "act up".

(38) The Word "act up" in Example Sentences.

(39) Best definition of "act up".

(40) Define "act up" in one sentence, define "act up" in one word.

(41) What is the meaning of "act up" in a sentence.

(42) The Word "act up" in Example Sentences.

(43) What is the origin and root of "act up".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با act up


به جای حفظ کردن لغت act up ، جملات کوتاه با act up را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی act up، جملات کوتاه مختلف با لغت act up را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی act up، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه act up را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از act up در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه act up

ساختن جمله با act up به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی act up است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت act up را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت act up ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه act up که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با act up

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با act up

یک جمله ساده با act up از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با act up

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با act up، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با act up به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با act up بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با act up

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با act up همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با act up فرق دارد. در جملات پیچیده با act up، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با act up بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با act up

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با act up همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت act up. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با act up بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با act up

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با act up و کاربرد کلمه act up در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات act up را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه act up و همچنین مطالعه مثال برای act up، اقدام به جمله سازی با کلمه act up نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از act up در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه act up به کمک همین جملات با act up و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت act up می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی act up، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه act up را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از act up در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با act up به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی act up است. با ساختن جمله برای لغت act up به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان