EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "academic institution" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات academic institution را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه academic institution و همچنین مطالعه مثال برای academic institution، اقدام به جمله سازی با کلمه academic institution نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از academic institution در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه academic institution به کمک همین جملات با academic institution و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت academic institution می باشد.


در قسمت ذیل 38 جمله با academic institution برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با academic institution را نیز گوش دهید.

(1) What is the modern definition of "academic institution"?

(2) How to Use "academic institution" with Example Sentences.

(3) If you had to explain to someone who was learning English what "academic institution" is, what would you say?

(4) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "academic institution" can get slippery.

(5) The Best Definition of "academic institution" I’ve Heard So Far.

(6) "academic institution" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(7) What is the best definition of "academic institution"?

(8) What is the definition of an "academic institution"?

(9) What Is "academic institution"? Detailed Definition and Meaning.

(10) Use "academic institution" in a sentence.

(11) The Word "academic institution" in Example Sentences.

(12) English Sentences with Audio Using the Word "academic institution".

(13) What is definition of "academic institution" by Merriam-Webster.

(14) "academic institution" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(15) How do you write a good sentence with "academic institution"?

(16) "academic institution" sentence examples.

(17) "academic institution": In a Sentence.

(18) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "academic institution".

(19) How do you explain "academic institution"?

(20) What can I say instead of "academic institution"?

(21) What is a synonym for "academic institution"?

(22) What is a antonym for "academic institution"?

(23) What do you mean by "academic institution"?

(24) What is another word for "academic institution"?

(25) What is the best definition of "academic institution"?

(26) What is "academic institution" definition and meaning?

(27) How to use "academic institution" in a sentence.

(28) The Word "academic institution" in Example Sentences.

(29) "academic institution" meaning in english, "academic institution" definitions.

(30) Primary meanings of "academic institution".

(31) Full definitions of "academic institution".

(32) Full meaning of "academic institution".

(33) The Word "academic institution" in Example Sentences.

(34) Best definition of "academic institution".

(35) Define "academic institution" in one sentence, define "academic institution" in one word.

(36) What is the meaning of "academic institution" in a sentence.

(37) The Word "academic institution" in Example Sentences.

(38) What is the origin and root of "academic institution".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با academic institution


به جای حفظ کردن لغت academic institution ، جملات کوتاه با academic institution را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی academic institution، جملات کوتاه مختلف با لغت academic institution را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی academic institution، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه academic institution را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از academic institution در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه academic institution

ساختن جمله با academic institution به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی academic institution است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت academic institution را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت academic institution ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه academic institution که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


ساختار جملات انگلیسی با academic institution

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با academic institution

یک جمله ساده با academic institution از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با academic institution

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با academic institution، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با academic institution به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با academic institution بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با academic institution

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با academic institution همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با academic institution فرق دارد. در جملات پیچیده با academic institution، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با academic institution بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با academic institution

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با academic institution همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت academic institution. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با academic institution بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.


سوالات متداول جمله با academic institution

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با academic institution و کاربرد کلمه academic institution در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات academic institution را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه academic institution و همچنین مطالعه مثال برای academic institution، اقدام به جمله سازی با کلمه academic institution نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از academic institution در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه academic institution به کمک همین جملات با academic institution و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت academic institution می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی academic institution، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه academic institution را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از academic institution در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با academic institution به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی academic institution است. با ساختن جمله برای لغت academic institution به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان