EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "academic term" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات academic term را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه academic term و همچنین مطالعه مثال برای academic term، اقدام به جمله سازی با کلمه academic term نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از academic term در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه academic term به کمک همین جملات با academic term و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت academic term می باشد.


در قسمت ذیل 37 جمله با academic term برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با academic term را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با academic term به انگلیسی

جمله با academic year جمله با academical جمله با academically جمله با academician جمله با academicism جمله با academics جمله با academie جمله با academies جمله با academism جمله با academy(0) What is the modern definition of "academic term"?

(1) How to Use "academic term" with Example Sentences.

(2) If you had to explain to someone who was learning English what "academic term" is, what would you say?

(3) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "academic term" can get slippery.

(4) The Best Definition of "academic term" I’ve Heard So Far.

(5) "academic term" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(6) What is the best definition of "academic term"?

(7) What is the definition of an "academic term"?

(8) What Is "academic term"? Detailed Definition and Meaning.

(9) Use "academic term" in a sentence.

(10) The Word "academic term" in Example Sentences.

(11) English Sentences with Audio Using the Word "academic term".

(12) What is definition of "academic term" by Merriam-Webster.

(13) "academic term" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(14) How do you write a good sentence with "academic term"?

(15) "academic term" sentence examples.

(16) "academic term": In a Sentence.

(17) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "academic term".

(18) How do you explain "academic term"?

(19) What can I say instead of "academic term"?

(20) What is a synonym for "academic term"?

(21) What is a antonym for "academic term"?

(22) What do you mean by "academic term"?

(23) What is another word for "academic term"?

(24) What is the best definition of "academic term"?

(25) What is "academic term" definition and meaning?

(26) How to use "academic term" in a sentence.

(27) The Word "academic term" in Example Sentences.

(28) "academic term" meaning in english, "academic term" definitions.

(29) Primary meanings of "academic term".

(30) Full definitions of "academic term".

(31) Full meaning of "academic term".

(32) The Word "academic term" in Example Sentences.

(33) Best definition of "academic term".

(34) Define "academic term" in one sentence, define "academic term" in one word.

(35) What is the meaning of "academic term" in a sentence.

(36) The Word "academic term" in Example Sentences.

(37) What is the origin and root of "academic term".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با academic term


به جای حفظ کردن لغت academic term ، جملات کوتاه با academic term را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی academic term، جملات کوتاه مختلف با لغت academic term را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی academic term، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه academic term را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از academic term در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه academic term

ساختن جمله با academic term به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی academic term است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت academic term را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت academic term ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه academic term که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با academic term

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با academic term

یک جمله ساده با academic term از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با academic term

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با academic term، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با academic term به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با academic term بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با academic term

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با academic term همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با academic term فرق دارد. در جملات پیچیده با academic term، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با academic term بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با academic term

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با academic term همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت academic term. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با academic term بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با academic term

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با academic term و کاربرد کلمه academic term در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات academic term را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه academic term و همچنین مطالعه مثال برای academic term، اقدام به جمله سازی با کلمه academic term نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از academic term در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه academic term به کمک همین جملات با academic term و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت academic term می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی academic term، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه academic term را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از academic term در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با academic term به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی academic term است. با ساختن جمله برای لغت academic term به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان