EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "academic program" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات academic program را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه academic program و همچنین مطالعه مثال برای academic program، اقدام به جمله سازی با کلمه academic program نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از academic program در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه academic program به کمک همین جملات با academic program و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت academic program می باشد.


در قسمت ذیل 38 جمله با academic program برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با academic program را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با academic program به انگلیسی

جمله با academic term جمله با academic year جمله با academical جمله با academically جمله با academician جمله با academicism جمله با academics جمله با academie جمله با academies جمله با academism(1) What is the modern definition of "academic program"?

(2) How to Use "academic program" with Example Sentences.

(3) If you had to explain to someone who was learning English what "academic program" is, what would you say?

(4) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "academic program" can get slippery.

(5) The Best Definition of "academic program" I’ve Heard So Far.

(6) "academic program" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(7) What is the best definition of "academic program"?

(8) What is the definition of an "academic program"?

(9) What Is "academic program"? Detailed Definition and Meaning.

(10) Use "academic program" in a sentence.

(11) The Word "academic program" in Example Sentences.

(12) English Sentences with Audio Using the Word "academic program".

(13) What is definition of "academic program" by Merriam-Webster.

(14) "academic program" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(15) How do you write a good sentence with "academic program"?

(16) "academic program" sentence examples.

(17) "academic program": In a Sentence.

(18) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "academic program".

(19) How do you explain "academic program"?

(20) What can I say instead of "academic program"?

(21) What is a synonym for "academic program"?

(22) What is a antonym for "academic program"?

(23) What do you mean by "academic program"?

(24) What is another word for "academic program"?

(25) What is the best definition of "academic program"?

(26) What is "academic program" definition and meaning?

(27) How to use "academic program" in a sentence.

(28) The Word "academic program" in Example Sentences.

(29) "academic program" meaning in english, "academic program" definitions.

(30) Primary meanings of "academic program".

(31) Full definitions of "academic program".

(32) Full meaning of "academic program".

(33) The Word "academic program" in Example Sentences.

(34) Best definition of "academic program".

(35) Define "academic program" in one sentence, define "academic program" in one word.

(36) What is the meaning of "academic program" in a sentence.

(37) The Word "academic program" in Example Sentences.

(38) What is the origin and root of "academic program".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با academic program


به جای حفظ کردن لغت academic program ، جملات کوتاه با academic program را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی academic program، جملات کوتاه مختلف با لغت academic program را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی academic program، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه academic program را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از academic program در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه academic program

ساختن جمله با academic program به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی academic program است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت academic program را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت academic program ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه academic program که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با academic program

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با academic program

یک جمله ساده با academic program از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با academic program

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با academic program، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با academic program به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با academic program بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با academic program

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با academic program همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با academic program فرق دارد. در جملات پیچیده با academic program، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با academic program بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با academic program

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با academic program همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت academic program. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با academic program بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با academic program

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با academic program و کاربرد کلمه academic program در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات academic program را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه academic program و همچنین مطالعه مثال برای academic program، اقدام به جمله سازی با کلمه academic program نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از academic program در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه academic program به کمک همین جملات با academic program و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت academic program می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی academic program، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه academic program را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از academic program در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با academic program به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی academic program است. با ساختن جمله برای لغت academic program به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان