EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "academies" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات academies را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه academies و همچنین مطالعه مثال برای academies، اقدام به جمله سازی با کلمه academies نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از academies در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه academies به کمک همین جملات با academies و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت academies می باشد.


در قسمت ذیل 58 جمله با academies برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با academies را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با academies به انگلیسی

جمله با academism جمله با academy جمله با Academy Award جمله با academys جمله با acadia جمله با acadian جمله با acai جمله با acan جمله با acanthocytosis جمله با acanthoma

(1) The group often played at dance academies such as Sport Antillano

(2) The group often played at dance academies such as Sport Antillano.

(3) There are separate academies for Arts Humanities and Social Science

(4) There are separate academies for Arts Humanities and Social Science.

(5) He was a member of the French and the Prussian academies of the sciences

(6) He was a member of the French and the Prussian academies of the sciences.

(7) Words are not created by academies. They are born together with thoughts.

(8) The second thing she did was to send me to Alabama to investigate segregated academies

(9) I've introduced legislation for a public service academy that would be patterned on great institutions like The Citadel and our military academies

(10) in the proceedings of the national academies.


جمله با "academies"(11) Kingsport is also home to eight private academies.

(12) The city has academies of sculpture and fine arts and a museum of statuaries and antiquities.

(13) In the mid1840s different academies for boys and girls were founded in addition to the primary school.

(14) The business tries to maximize is workers potential by sending them to various training academies each year.

(15) College football is American football played by teams of students from different American universities colleges and military academies.

(16) Scientific academies and societies grew out of the Scientific Revolution as the creators of scientific knowledge in contrast to the scholasticism of the university.

(17) Science during the Enlightenment was dominated by scientific societies and academies, which had largely replaced universities as centres of scientific research and development

(18) Which works by the Grub Street Hacks "slandered the court, the Church, the aristocracy, the academies, the salons, everything elevated and respectable, including the monarchy itself."?

(19) in the proceedings of the national academies.

(20) Students in Enlightenment universities and academies were taught these subjects to prepare them for careers as diverse as medicine and theology


مثال برای "academies"

(21) What is the modern definition of "academies"?

(22) How to Use "academies" with Example Sentences.

(23) If you had to explain to someone who was learning English what "academies" is, what would you say?

(24) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "academies" can get slippery.

(25) The Best Definition of "academies" I’ve Heard So Far.

(26) "academies" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(27) What is the best definition of "academies"?

(28) What is the definition of an "academies"?

(29) What Is "academies"? Detailed Definition and Meaning.

(30) Use "academies" in a sentence.

(31) The Word "academies" in Example Sentences.

(32) English Sentences with Audio Using the Word "academies".

(33) What is definition of "academies" by Merriam-Webster.

(34) "academies" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(35) How do you write a good sentence with "academies"?

(36) "academies" sentence examples.

(37) "academies": In a Sentence.

(38) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "academies".

(39) How do you explain "academies"?

(40) What can I say instead of "academies"?

(41) What is a synonym for "academies"?

(42) What is a antonym for "academies"?

(43) What do you mean by "academies"?

(44) What is another word for "academies"?

(45) What is the best definition of "academies"?

(46) What is "academies" definition and meaning?

(47) How to use "academies" in a sentence.

(48) The Word "academies" in Example Sentences.

(49) "academies" meaning in english, "academies" definitions.

(50) Primary meanings of "academies".

(51) Full definitions of "academies".

(52) Full meaning of "academies".

(53) The Word "academies" in Example Sentences.

(54) Best definition of "academies".

(55) Define "academies" in one sentence, define "academies" in one word.

(56) What is the meaning of "academies" in a sentence.

(57) The Word "academies" in Example Sentences.

(58) What is the origin and root of "academies".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با academies


به جای حفظ کردن لغت academies ، جملات کوتاه با academies را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی academies، جملات کوتاه مختلف با لغت academies را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی academies، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه academies را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از academies در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه academies

ساختن جمله با academies به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی academies است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت academies را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت academies ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه academies که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با academies

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با academies

یک جمله ساده با academies از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با academies

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با academies، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با academies به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با academies بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با academies

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با academies همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با academies فرق دارد. در جملات پیچیده با academies، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با academies بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با academies

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با academies همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت academies. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با academies بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با academies

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با academies و کاربرد کلمه academies در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات academies را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه academies و همچنین مطالعه مثال برای academies، اقدام به جمله سازی با کلمه academies نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از academies در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه academies به کمک همین جملات با academies و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت academies می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی academies، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه academies را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از academies در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با academies به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی academies است. با ساختن جمله برای لغت academies به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان