EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "academic freedom" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات academic freedom را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه academic freedom و همچنین مطالعه مثال برای academic freedom، اقدام به جمله سازی با کلمه academic freedom نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از academic freedom در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه academic freedom به کمک همین جملات با academic freedom و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت academic freedom می باشد.


در قسمت ذیل 41 جمله با academic freedom برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با academic freedom را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با academic freedom به انگلیسی

جمله با academic institution جمله با academic program جمله با academic term جمله با academic year جمله با academical جمله با academically جمله با academician جمله با academicism جمله با academics جمله با academie

(1) An important idea in the definition of a university is the notion of academic freedom. What marked the 430th anniversary of Bologna's foundation?

(2) An important idea in the definition of a university is the notion of academic freedom. What charter is said to be the first establishing education in a university?

(3) An important idea in the definition of a university is the notion of academic freedom. What was the first monestery?(4) What is the modern definition of "academic freedom"?

(5) How to Use "academic freedom" with Example Sentences.

(6) If you had to explain to someone who was learning English what "academic freedom" is, what would you say?

(7) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "academic freedom" can get slippery.

(8) The Best Definition of "academic freedom" I’ve Heard So Far.

(9) "academic freedom" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(10) What is the best definition of "academic freedom"?

(11) What is the definition of an "academic freedom"?

(12) What Is "academic freedom"? Detailed Definition and Meaning.

(13) Use "academic freedom" in a sentence.

(14) The Word "academic freedom" in Example Sentences.

(15) English Sentences with Audio Using the Word "academic freedom".

(16) What is definition of "academic freedom" by Merriam-Webster.

(17) "academic freedom" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(18) How do you write a good sentence with "academic freedom"?

(19) "academic freedom" sentence examples.

(20) "academic freedom": In a Sentence.

(21) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "academic freedom".

(22) How do you explain "academic freedom"?

(23) What can I say instead of "academic freedom"?

(24) What is a synonym for "academic freedom"?

(25) What is a antonym for "academic freedom"?

(26) What do you mean by "academic freedom"?

(27) What is another word for "academic freedom"?

(28) What is the best definition of "academic freedom"?

(29) What is "academic freedom" definition and meaning?

(30) How to use "academic freedom" in a sentence.

(31) The Word "academic freedom" in Example Sentences.

(32) "academic freedom" meaning in english, "academic freedom" definitions.

(33) Primary meanings of "academic freedom".

(34) Full definitions of "academic freedom".

(35) Full meaning of "academic freedom".

(36) The Word "academic freedom" in Example Sentences.

(37) Best definition of "academic freedom".

(38) Define "academic freedom" in one sentence, define "academic freedom" in one word.

(39) What is the meaning of "academic freedom" in a sentence.

(40) The Word "academic freedom" in Example Sentences.

(41) What is the origin and root of "academic freedom".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با academic freedom


به جای حفظ کردن لغت academic freedom ، جملات کوتاه با academic freedom را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی academic freedom، جملات کوتاه مختلف با لغت academic freedom را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی academic freedom، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه academic freedom را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از academic freedom در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه academic freedom

ساختن جمله با academic freedom به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی academic freedom است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت academic freedom را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت academic freedom ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه academic freedom که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با academic freedom

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با academic freedom

یک جمله ساده با academic freedom از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با academic freedom

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با academic freedom، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با academic freedom به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با academic freedom بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با academic freedom

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با academic freedom همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با academic freedom فرق دارد. در جملات پیچیده با academic freedom، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با academic freedom بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با academic freedom

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با academic freedom همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت academic freedom. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با academic freedom بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با academic freedom

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با academic freedom و کاربرد کلمه academic freedom در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات academic freedom را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه academic freedom و همچنین مطالعه مثال برای academic freedom، اقدام به جمله سازی با کلمه academic freedom نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از academic freedom در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه academic freedom به کمک همین جملات با academic freedom و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت academic freedom می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی academic freedom، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه academic freedom را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از academic freedom در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با academic freedom به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی academic freedom است. با ساختن جمله برای لغت academic freedom به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان