EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "abstinence" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات abstinence را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه abstinence و همچنین مطالعه مثال برای abstinence، اقدام به جمله سازی با کلمه abstinence نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از abstinence در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه abstinence به کمک همین جملات با abstinence و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت abstinence می باشد.


در قسمت ذیل 64 جمله با abstinence برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با abstinence را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با abstinence به انگلیسی

جمله با abstinency جمله با abstinent جمله با abstract جمله با abstract art جمله با abstract entity جمله با abstract expressionism جمله با abstract noun جمله با abstract thought جمله با abstracted جمله با abstractedly

(1) No one has the right to preach abstinence.

(2) The church teaches abstinence before marriage.

(3) They can no longer even teach abstinence education

(4) The legislature did not want to abstinence education

(5) An advocate of abstinence and moral virtue he was a teetotaler

(6) An advocate of abstinence and moral virtue he was a teetotaler.

(7) Now [applause] Title XX — I don't know whether you inferred that I would support Title XX for abstinence

(8) In fact, he has required programs not to talk about marriage, not to talk about abstinence, if -- in order to get federal funds

(9) And when we have programs that say we're going to teach abstinence in schools, the liberals go crazy and try and stop us from doing that

(10) If you want laws like that, maybe the state, but [applause] the federal government shouldn't even be having — spending money on abstinence


جمله با "abstinence"(11) The idea of celibate vampires is ridiculous. To me, vampires are sex. I don't get a vampire story about abstinence. I don't care about high school students. I find them irritating and uninformed.

(12) abstinence purifies us.

(13) no habitual birthday wing abstinence

(14) Total abstinence from feeding on the flesh of cows is a hallmark of Hinduism.

(15) Because I am a diabetic, I plan my menus with a focus on abstinence from sugar.

(16) After two weeks of abstinence from unhealthy foods, Sophia started to feel fitter.

(17) The goal of the church’s teen youth group is to promote abstinence from sex, drugs, and alcohol.

(18) According to my religion, one should refrain from having sex and practice abstinence until marriage.

(19) Michelle remained steadfast to her vow of abstinence despite pressure from her boyfriend to have sex.

(20) Sexual abstinence is the practice of voluntarily refraining from some or all aspects of sexual activity.


مثال برای "abstinence"(21) The nun’s commitment to the church requires she maintain an abstinence from all things that are not sacred.

(22) On certain religious holidays, the people in my family eat only fish and maintain an abstinence from other meats.

(23) Because of strong family support, Frank has been able to maintain his abstinence from alcohol for over twelve years.

(24) When Gail was asked if the nicotine patch helped preserve her abstinence from smoking, she stated the item was very helpful.

(25) abstinence purifies us.

(26) no habitual birthday wing abstinence(27) What is the modern definition of "abstinence"?

(28) How to Use "abstinence" with Example Sentences.

(29) If you had to explain to someone who was learning English what "abstinence" is, what would you say?

(30) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "abstinence" can get slippery.

(31) The Best Definition of "abstinence" I’ve Heard So Far.

(32) "abstinence" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(33) What is the best definition of "abstinence"?

(34) What is the definition of an "abstinence"?

(35) What Is "abstinence"? Detailed Definition and Meaning.

(36) Use "abstinence" in a sentence.

(37) The Word "abstinence" in Example Sentences.

(38) English Sentences with Audio Using the Word "abstinence".

(39) What is definition of "abstinence" by Merriam-Webster.

(40) "abstinence" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(41) How do you write a good sentence with "abstinence"?

(42) "abstinence" sentence examples.

(43) "abstinence": In a Sentence.

(44) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "abstinence".

(45) How do you explain "abstinence"?

(46) What can I say instead of "abstinence"?

(47) What is a synonym for "abstinence"?

(48) What is a antonym for "abstinence"?

(49) What do you mean by "abstinence"?

(50) What is another word for "abstinence"?

(51) What is the best definition of "abstinence"?

(52) What is "abstinence" definition and meaning?

(53) How to use "abstinence" in a sentence.

(54) The Word "abstinence" in Example Sentences.

(55) "abstinence" meaning in english, "abstinence" definitions.

(56) Primary meanings of "abstinence".

(57) Full definitions of "abstinence".

(58) Full meaning of "abstinence".

(59) The Word "abstinence" in Example Sentences.

(60) Best definition of "abstinence".

(61) Define "abstinence" in one sentence, define "abstinence" in one word.

(62) What is the meaning of "abstinence" in a sentence.

(63) The Word "abstinence" in Example Sentences.

(64) What is the origin and root of "abstinence".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با abstinence


به جای حفظ کردن لغت abstinence ، جملات کوتاه با abstinence را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی abstinence، جملات کوتاه مختلف با لغت abstinence را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی abstinence، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه abstinence را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از abstinence در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه abstinence

ساختن جمله با abstinence به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی abstinence است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت abstinence را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت abstinence ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه abstinence که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با abstinence

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با abstinence

یک جمله ساده با abstinence از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با abstinence

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با abstinence، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با abstinence به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با abstinence بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با abstinence

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با abstinence همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با abstinence فرق دارد. در جملات پیچیده با abstinence، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با abstinence بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با abstinence

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با abstinence همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت abstinence. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با abstinence بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با abstinence

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با abstinence و کاربرد کلمه abstinence در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات abstinence را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه abstinence و همچنین مطالعه مثال برای abstinence، اقدام به جمله سازی با کلمه abstinence نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از abstinence در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه abstinence به کمک همین جملات با abstinence و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت abstinence می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی abstinence، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه abstinence را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از abstinence در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با abstinence به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی abstinence است. با ساختن جمله برای لغت abstinence به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان