EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "abstract entity" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات abstract entity را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه abstract entity و همچنین مطالعه مثال برای abstract entity، اقدام به جمله سازی با کلمه abstract entity نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از abstract entity در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه abstract entity به کمک همین جملات با abstract entity و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت abstract entity می باشد.


در قسمت ذیل 37 جمله با abstract entity برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با abstract entity را نیز گوش دهید.

(0) What is the modern definition of "abstract entity"?

(1) How to Use "abstract entity" with Example Sentences.

(2) If you had to explain to someone who was learning English what "abstract entity" is, what would you say?

(3) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "abstract entity" can get slippery.

(4) The Best Definition of "abstract entity" I’ve Heard So Far.

(5) "abstract entity" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(6) What is the best definition of "abstract entity"?

(7) What is the definition of an "abstract entity"?

(8) What Is "abstract entity"? Detailed Definition and Meaning.

(9) Use "abstract entity" in a sentence.

(10) The Word "abstract entity" in Example Sentences.

(11) English Sentences with Audio Using the Word "abstract entity".

(12) What is definition of "abstract entity" by Merriam-Webster.

(13) "abstract entity" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(14) How do you write a good sentence with "abstract entity"?

(15) "abstract entity" sentence examples.

(16) "abstract entity": In a Sentence.

(17) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "abstract entity".

(18) How do you explain "abstract entity"?

(19) What can I say instead of "abstract entity"?

(20) What is a synonym for "abstract entity"?

(21) What is a antonym for "abstract entity"?

(22) What do you mean by "abstract entity"?

(23) What is another word for "abstract entity"?

(24) What is the best definition of "abstract entity"?

(25) What is "abstract entity" definition and meaning?

(26) How to use "abstract entity" in a sentence.

(27) The Word "abstract entity" in Example Sentences.

(28) "abstract entity" meaning in english, "abstract entity" definitions.

(29) Primary meanings of "abstract entity".

(30) Full definitions of "abstract entity".

(31) Full meaning of "abstract entity".

(32) The Word "abstract entity" in Example Sentences.

(33) Best definition of "abstract entity".

(34) Define "abstract entity" in one sentence, define "abstract entity" in one word.

(35) What is the meaning of "abstract entity" in a sentence.

(36) The Word "abstract entity" in Example Sentences.

(37) What is the origin and root of "abstract entity".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با abstract entity


به جای حفظ کردن لغت abstract entity ، جملات کوتاه با abstract entity را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی abstract entity، جملات کوتاه مختلف با لغت abstract entity را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی abstract entity، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه abstract entity را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از abstract entity در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه abstract entity

ساختن جمله با abstract entity به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی abstract entity است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت abstract entity را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت abstract entity ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه abstract entity که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


ساختار جملات انگلیسی با abstract entity

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با abstract entity

یک جمله ساده با abstract entity از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با abstract entity

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با abstract entity، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با abstract entity به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با abstract entity بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با abstract entity

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با abstract entity همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با abstract entity فرق دارد. در جملات پیچیده با abstract entity، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با abstract entity بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با abstract entity

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با abstract entity همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت abstract entity. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با abstract entity بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.


سوالات متداول جمله با abstract entity

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با abstract entity و کاربرد کلمه abstract entity در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات abstract entity را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه abstract entity و همچنین مطالعه مثال برای abstract entity، اقدام به جمله سازی با کلمه abstract entity نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از abstract entity در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه abstract entity به کمک همین جملات با abstract entity و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت abstract entity می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی abstract entity، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه abstract entity را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از abstract entity در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با abstract entity به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی abstract entity است. با ساختن جمله برای لغت abstract entity به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان