EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "abstract noun" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات abstract noun را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه abstract noun و همچنین مطالعه مثال برای abstract noun، اقدام به جمله سازی با کلمه abstract noun نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از abstract noun در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه abstract noun به کمک همین جملات با abstract noun و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت abstract noun می باشد.


در قسمت ذیل 41 جمله با abstract noun برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با abstract noun را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با abstract noun به انگلیسی

جمله با abstract thought جمله با abstracted جمله با abstractedly جمله با abstracti جمله با abstracting جمله با abstraction جمله با abstractionism جمله با abstractions جمله با abstractive جمله با abstractly

(1) Love is an abstract noun, something nebulous. And yet love turns out to be the only part of us that is solid, as the world turns upside down and the screen goes black.

(2) There is also the abstract noun LRB RRB atheism .

(3) In the game, each team is given an abstract noun to describe using only illustrations.(4) What is the modern definition of "abstract noun"?

(5) How to Use "abstract noun" with Example Sentences.

(6) If you had to explain to someone who was learning English what "abstract noun" is, what would you say?

(7) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "abstract noun" can get slippery.

(8) The Best Definition of "abstract noun" I’ve Heard So Far.

(9) "abstract noun" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(10) What is the best definition of "abstract noun"?

(11) What is the definition of an "abstract noun"?

(12) What Is "abstract noun"? Detailed Definition and Meaning.

(13) Use "abstract noun" in a sentence.

(14) The Word "abstract noun" in Example Sentences.

(15) English Sentences with Audio Using the Word "abstract noun".

(16) What is definition of "abstract noun" by Merriam-Webster.

(17) "abstract noun" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(18) How do you write a good sentence with "abstract noun"?

(19) "abstract noun" sentence examples.

(20) "abstract noun": In a Sentence.

(21) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "abstract noun".

(22) How do you explain "abstract noun"?

(23) What can I say instead of "abstract noun"?

(24) What is a synonym for "abstract noun"?

(25) What is a antonym for "abstract noun"?

(26) What do you mean by "abstract noun"?

(27) What is another word for "abstract noun"?

(28) What is the best definition of "abstract noun"?

(29) What is "abstract noun" definition and meaning?

(30) How to use "abstract noun" in a sentence.

(31) The Word "abstract noun" in Example Sentences.

(32) "abstract noun" meaning in english, "abstract noun" definitions.

(33) Primary meanings of "abstract noun".

(34) Full definitions of "abstract noun".

(35) Full meaning of "abstract noun".

(36) The Word "abstract noun" in Example Sentences.

(37) Best definition of "abstract noun".

(38) Define "abstract noun" in one sentence, define "abstract noun" in one word.

(39) What is the meaning of "abstract noun" in a sentence.

(40) The Word "abstract noun" in Example Sentences.

(41) What is the origin and root of "abstract noun".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با abstract noun


به جای حفظ کردن لغت abstract noun ، جملات کوتاه با abstract noun را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی abstract noun، جملات کوتاه مختلف با لغت abstract noun را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی abstract noun، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه abstract noun را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از abstract noun در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه abstract noun

ساختن جمله با abstract noun به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی abstract noun است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت abstract noun را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت abstract noun ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه abstract noun که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با abstract noun

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با abstract noun

یک جمله ساده با abstract noun از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با abstract noun

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با abstract noun، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با abstract noun به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با abstract noun بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با abstract noun

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با abstract noun همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با abstract noun فرق دارد. در جملات پیچیده با abstract noun، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با abstract noun بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با abstract noun

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با abstract noun همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت abstract noun. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با abstract noun بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با abstract noun

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با abstract noun و کاربرد کلمه abstract noun در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات abstract noun را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه abstract noun و همچنین مطالعه مثال برای abstract noun، اقدام به جمله سازی با کلمه abstract noun نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از abstract noun در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه abstract noun به کمک همین جملات با abstract noun و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت abstract noun می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی abstract noun، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه abstract noun را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از abstract noun در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با abstract noun به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی abstract noun است. با ساختن جمله برای لغت abstract noun به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان