EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "abstract expressionism" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات abstract expressionism را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه abstract expressionism و همچنین مطالعه مثال برای abstract expressionism، اقدام به جمله سازی با کلمه abstract expressionism نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از abstract expressionism در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه abstract expressionism به کمک همین جملات با abstract expressionism و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت abstract expressionism می باشد.


در قسمت ذیل 40 جمله با abstract expressionism برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با abstract expressionism را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با abstract expressionism به انگلیسی

جمله با abstract noun جمله با abstract thought جمله با abstracted جمله با abstractedly جمله با abstracti جمله با abstracting جمله با abstraction جمله با abstractionism جمله با abstractions جمله با abstractive

(1) Cobra was a milestone in the development of Tachisme and European abstract expressionism.

(2) this man was the real father of abstract expressionism.(3) What is the modern definition of "abstract expressionism"?

(4) How to Use "abstract expressionism" with Example Sentences.

(5) If you had to explain to someone who was learning English what "abstract expressionism" is, what would you say?

(6) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "abstract expressionism" can get slippery.

(7) The Best Definition of "abstract expressionism" I’ve Heard So Far.

(8) "abstract expressionism" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(9) What is the best definition of "abstract expressionism"?

(10) What is the definition of an "abstract expressionism"?

(11) What Is "abstract expressionism"? Detailed Definition and Meaning.

(12) Use "abstract expressionism" in a sentence.

(13) The Word "abstract expressionism" in Example Sentences.

(14) English Sentences with Audio Using the Word "abstract expressionism".

(15) What is definition of "abstract expressionism" by Merriam-Webster.

(16) "abstract expressionism" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(17) How do you write a good sentence with "abstract expressionism"?

(18) "abstract expressionism" sentence examples.

(19) "abstract expressionism": In a Sentence.

(20) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "abstract expressionism".

(21) How do you explain "abstract expressionism"?

(22) What can I say instead of "abstract expressionism"?

(23) What is a synonym for "abstract expressionism"?

(24) What is a antonym for "abstract expressionism"?

(25) What do you mean by "abstract expressionism"?

(26) What is another word for "abstract expressionism"?

(27) What is the best definition of "abstract expressionism"?

(28) What is "abstract expressionism" definition and meaning?

(29) How to use "abstract expressionism" in a sentence.

(30) The Word "abstract expressionism" in Example Sentences.

(31) "abstract expressionism" meaning in english, "abstract expressionism" definitions.

(32) Primary meanings of "abstract expressionism".

(33) Full definitions of "abstract expressionism".

(34) Full meaning of "abstract expressionism".

(35) The Word "abstract expressionism" in Example Sentences.

(36) Best definition of "abstract expressionism".

(37) Define "abstract expressionism" in one sentence, define "abstract expressionism" in one word.

(38) What is the meaning of "abstract expressionism" in a sentence.

(39) The Word "abstract expressionism" in Example Sentences.

(40) What is the origin and root of "abstract expressionism".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با abstract expressionism


به جای حفظ کردن لغت abstract expressionism ، جملات کوتاه با abstract expressionism را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی abstract expressionism، جملات کوتاه مختلف با لغت abstract expressionism را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی abstract expressionism، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه abstract expressionism را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از abstract expressionism در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه abstract expressionism

ساختن جمله با abstract expressionism به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی abstract expressionism است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت abstract expressionism را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت abstract expressionism ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه abstract expressionism که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با abstract expressionism

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با abstract expressionism

یک جمله ساده با abstract expressionism از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با abstract expressionism

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با abstract expressionism، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با abstract expressionism به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با abstract expressionism بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با abstract expressionism

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با abstract expressionism همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با abstract expressionism فرق دارد. در جملات پیچیده با abstract expressionism، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با abstract expressionism بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با abstract expressionism

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با abstract expressionism همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت abstract expressionism. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با abstract expressionism بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با abstract expressionism

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با abstract expressionism و کاربرد کلمه abstract expressionism در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات abstract expressionism را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه abstract expressionism و همچنین مطالعه مثال برای abstract expressionism، اقدام به جمله سازی با کلمه abstract expressionism نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از abstract expressionism در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه abstract expressionism به کمک همین جملات با abstract expressionism و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت abstract expressionism می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی abstract expressionism، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه abstract expressionism را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از abstract expressionism در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با abstract expressionism به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی abstract expressionism است. با ساختن جمله برای لغت abstract expressionism به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان