EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "absence of mind" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات absence of mind را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه absence of mind و همچنین مطالعه مثال برای absence of mind، اقدام به جمله سازی با کلمه absence of mind نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از absence of mind در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه absence of mind به کمک همین جملات با absence of mind و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت absence of mind می باشد.


در قسمت ذیل 37 جمله با absence of mind برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با absence of mind را نیز گوش دهید.

(0) What is the modern definition of "absence of mind"?

(1) How to Use "absence of mind" with Example Sentences.

(2) If you had to explain to someone who was learning English what "absence of mind" is, what would you say?

(3) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "absence of mind" can get slippery.

(4) The Best Definition of "absence of mind" I’ve Heard So Far.

(5) "absence of mind" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(6) What is the best definition of "absence of mind"?

(7) What is the definition of an "absence of mind"?

(8) What Is "absence of mind"? Detailed Definition and Meaning.

(9) Use "absence of mind" in a sentence.

(10) The Word "absence of mind" in Example Sentences.

(11) English Sentences with Audio Using the Word "absence of mind".

(12) What is definition of "absence of mind" by Merriam-Webster.

(13) "absence of mind" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(14) How do you write a good sentence with "absence of mind"?

(15) "absence of mind" sentence examples.

(16) "absence of mind": In a Sentence.

(17) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "absence of mind".

(18) How do you explain "absence of mind"?

(19) What can I say instead of "absence of mind"?

(20) What is a synonym for "absence of mind"?

(21) What is a antonym for "absence of mind"?

(22) What do you mean by "absence of mind"?

(23) What is another word for "absence of mind"?

(24) What is the best definition of "absence of mind"?

(25) What is "absence of mind" definition and meaning?

(26) How to use "absence of mind" in a sentence.

(27) The Word "absence of mind" in Example Sentences.

(28) "absence of mind" meaning in english, "absence of mind" definitions.

(29) Primary meanings of "absence of mind".

(30) Full definitions of "absence of mind".

(31) Full meaning of "absence of mind".

(32) The Word "absence of mind" in Example Sentences.

(33) Best definition of "absence of mind".

(34) Define "absence of mind" in one sentence, define "absence of mind" in one word.

(35) What is the meaning of "absence of mind" in a sentence.

(36) The Word "absence of mind" in Example Sentences.

(37) What is the origin and root of "absence of mind".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با absence of mind


به جای حفظ کردن لغت absence of mind ، جملات کوتاه با absence of mind را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی absence of mind، جملات کوتاه مختلف با لغت absence of mind را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی absence of mind، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه absence of mind را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از absence of mind در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه absence of mind

ساختن جمله با absence of mind به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی absence of mind است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت absence of mind را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت absence of mind ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه absence of mind که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


ساختار جملات انگلیسی با absence of mind

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با absence of mind

یک جمله ساده با absence of mind از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با absence of mind

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با absence of mind، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با absence of mind به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با absence of mind بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با absence of mind

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با absence of mind همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با absence of mind فرق دارد. در جملات پیچیده با absence of mind، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با absence of mind بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با absence of mind

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با absence of mind همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت absence of mind. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با absence of mind بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.


سوالات متداول جمله با absence of mind

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با absence of mind و کاربرد کلمه absence of mind در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات absence of mind را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه absence of mind و همچنین مطالعه مثال برای absence of mind، اقدام به جمله سازی با کلمه absence of mind نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از absence of mind در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه absence of mind به کمک همین جملات با absence of mind و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت absence of mind می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی absence of mind، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه absence of mind را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از absence of mind در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با absence of mind به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی absence of mind است. با ساختن جمله برای لغت absence of mind به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان