EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "abolishes" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات abolishes را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه abolishes و همچنین مطالعه مثال برای abolishes، اقدام به جمله سازی با کلمه abolishes نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از abolishes در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه abolishes به کمک همین جملات با abolishes و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت abolishes می باشد.


در قسمت ذیل 45 جمله با abolishes برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با abolishes را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با abolishes به انگلیسی

جمله با abolishing جمله با abolishment جمله با abolition جمله با abolitionary جمله با abolitionism جمله با abolitionist جمله با abolitionists جمله با abomasum جمله با abomb جمله با a-bomb

(1) you know that it abolishes slavery?

(2) Murder is unique in that it abolishes the party it injures

(3) He abolishes one- sidedness and absoluteness and disposes oppositive and interdependent conflicts like kindness and evil

(4) A glance over the shoulder abolishes Eden.

(5) W. H. Auden said: Murder is unique in that it abolishes the party it injures. So that society must take the place of the victim

(6) India constitution forbids caste discrimination and specifically abolishes Untouchability

(7) Ceramics timber of low temperature is a kind of material which uses plant remainder and the phosphorus dreg of industry abolishes as main raw materials(8) What is the modern definition of "abolishes"?

(9) How to Use "abolishes" with Example Sentences.

(10) If you had to explain to someone who was learning English what "abolishes" is, what would you say?

(11) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "abolishes" can get slippery.

(12) The Best Definition of "abolishes" I’ve Heard So Far.

(13) "abolishes" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(14) What is the best definition of "abolishes"?

(15) What is the definition of an "abolishes"?

(16) What Is "abolishes"? Detailed Definition and Meaning.

(17) Use "abolishes" in a sentence.

(18) The Word "abolishes" in Example Sentences.

(19) English Sentences with Audio Using the Word "abolishes".

(20) What is definition of "abolishes" by Merriam-Webster.

(21) "abolishes" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(22) How do you write a good sentence with "abolishes"?

(23) "abolishes" sentence examples.

(24) "abolishes": In a Sentence.

(25) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "abolishes".

(26) How do you explain "abolishes"?

(27) What can I say instead of "abolishes"?

(28) What is a synonym for "abolishes"?

(29) What is a antonym for "abolishes"?

(30) What do you mean by "abolishes"?

(31) What is another word for "abolishes"?

(32) What is the best definition of "abolishes"?

(33) What is "abolishes" definition and meaning?

(34) How to use "abolishes" in a sentence.

(35) The Word "abolishes" in Example Sentences.

(36) "abolishes" meaning in english, "abolishes" definitions.

(37) Primary meanings of "abolishes".

(38) Full definitions of "abolishes".

(39) Full meaning of "abolishes".

(40) The Word "abolishes" in Example Sentences.

(41) Best definition of "abolishes".

(42) Define "abolishes" in one sentence, define "abolishes" in one word.

(43) What is the meaning of "abolishes" in a sentence.

(44) The Word "abolishes" in Example Sentences.

(45) What is the origin and root of "abolishes".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با abolishes


به جای حفظ کردن لغت abolishes ، جملات کوتاه با abolishes را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی abolishes، جملات کوتاه مختلف با لغت abolishes را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی abolishes، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه abolishes را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از abolishes در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه abolishes

ساختن جمله با abolishes به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی abolishes است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت abolishes را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت abolishes ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه abolishes که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با abolishes

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با abolishes

یک جمله ساده با abolishes از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با abolishes

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با abolishes، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با abolishes به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با abolishes بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با abolishes

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با abolishes همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با abolishes فرق دارد. در جملات پیچیده با abolishes، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با abolishes بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با abolishes

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با abolishes همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت abolishes. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با abolishes بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با abolishes

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با abolishes و کاربرد کلمه abolishes در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات abolishes را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه abolishes و همچنین مطالعه مثال برای abolishes، اقدام به جمله سازی با کلمه abolishes نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از abolishes در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه abolishes به کمک همین جملات با abolishes و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت abolishes می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی abolishes، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه abolishes را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از abolishes در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با abolishes به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی abolishes است. با ساختن جمله برای لغت abolishes به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان