EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "abolishing" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات abolishing را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه abolishing و همچنین مطالعه مثال برای abolishing، اقدام به جمله سازی با کلمه abolishing نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از abolishing در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه abolishing به کمک همین جملات با abolishing و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت abolishing می باشد.


در قسمت ذیل 69 جمله با abolishing برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با abolishing را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با abolishing به انگلیسی

جمله با abolishment جمله با abolition جمله با abolitionary جمله با abolitionism جمله با abolitionist جمله با abolitionists جمله با abomasum جمله با abomb جمله با a-bomb جمله با abombs

(1) He advocated abolishing class distinctions.

(2) i believe you when you insist that amending the constitution and abolishing slavery will end this war.

(3) He advocated abolishing death penalty distinctions.

(4) Save energy by abolishing the convenience stores' 24-hour-a-day trading!

(5) And if you get too careless about abolishing courts

(6) The abolishing of the MFA made what possible

(7) By abolishing the army

(8) As a first step there must be an offer to achieve equality of rights in disarmament by abolishing the weapons forbidden to the Central Powers by the Peace Treaties.

(9) Our nominee has to be someone who isn't committed to abolishing Social Security

(10) It is better to begin abolishing serfdom from above than to wait for it to begin to abolish itself from below.


جمله با "abolishing"(11) The survey found that 65 percent of the delegates favored abolishing affirmative action.

(12) Part four discusses Liang's thoughts of amending and abolishing treaties .

(13) The Russian Federation has issued a decree abolishing special privileges for government officials.

(14) And what about abolishing the Transportation Security Administration

(15) Butler entreated him to remember the act abolishing the heritable jurisdictions.

(16) We have sought to encourage savings by abolishing the investment income surcharge and by introducing tax-exempt special savings accounts.

(17) Post-war lateral thinking solved the problem by abolishing the school

(18) (1) It is better to begin abolishing serfdom from above than to wait for it to begin to abolish itself from below.

(19) Even their commitment to abolishing university tuition fees

(20) He headed us abolishing the slavery.


مثال برای "abolishing"(21) Another major challenge could come next year should voters approve a statewide ballot initiative aimed at abolishing mobile-home rent control.

(22) Keeping abolishing the streetwalker system is one the standards to measure women's liberation and social civilization.

(23) Keeping or abolishing the streetwalker system is one of the standards to measure women's liberation and social civilization.

(24) But abolishing the WTO is not a solution.

(25) Chapter3 puts forward the construction of the related systems after abolishing the judicial commission system.

(26) A poll taken earlier this year showed 80% support for abolishing conscription.

(27) The point that protests on abolishing the four elements crime constitution theory and overthrowing Chinese criminal law system is not convictive.

(28) Only immediate action was appropriate in abolishing a system which infringed divine law.

(29) He proposes abolishing the Education Department.

(30) Will my hon. Friend ask the Opposition whether they will continue to embark upon their policy of abolishing those trusts?


جمله انگلیسی با کلمه "abolishing"(31) Only by abolishing the feudal system can the conditions for such development be created.(32) What is the modern definition of "abolishing"?

(33) How to Use "abolishing" with Example Sentences.

(34) If you had to explain to someone who was learning English what "abolishing" is, what would you say?

(35) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "abolishing" can get slippery.

(36) The Best Definition of "abolishing" I’ve Heard So Far.

(37) "abolishing" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(38) What is the best definition of "abolishing"?

(39) What is the definition of an "abolishing"?

(40) What Is "abolishing"? Detailed Definition and Meaning.

(41) Use "abolishing" in a sentence.

(42) The Word "abolishing" in Example Sentences.

(43) English Sentences with Audio Using the Word "abolishing".

(44) What is definition of "abolishing" by Merriam-Webster.

(45) "abolishing" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(46) How do you write a good sentence with "abolishing"?

(47) "abolishing" sentence examples.

(48) "abolishing": In a Sentence.

(49) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "abolishing".

(50) How do you explain "abolishing"?

(51) What can I say instead of "abolishing"?

(52) What is a synonym for "abolishing"?

(53) What is a antonym for "abolishing"?

(54) What do you mean by "abolishing"?

(55) What is another word for "abolishing"?

(56) What is the best definition of "abolishing"?

(57) What is "abolishing" definition and meaning?

(58) How to use "abolishing" in a sentence.

(59) The Word "abolishing" in Example Sentences.

(60) "abolishing" meaning in english, "abolishing" definitions.

(61) Primary meanings of "abolishing".

(62) Full definitions of "abolishing".

(63) Full meaning of "abolishing".

(64) The Word "abolishing" in Example Sentences.

(65) Best definition of "abolishing".

(66) Define "abolishing" in one sentence, define "abolishing" in one word.

(67) What is the meaning of "abolishing" in a sentence.

(68) The Word "abolishing" in Example Sentences.

(69) What is the origin and root of "abolishing".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با abolishing


به جای حفظ کردن لغت abolishing ، جملات کوتاه با abolishing را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی abolishing، جملات کوتاه مختلف با لغت abolishing را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی abolishing، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه abolishing را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از abolishing در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه abolishing

ساختن جمله با abolishing به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی abolishing است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت abolishing را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت abolishing ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه abolishing که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با abolishing

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با abolishing

یک جمله ساده با abolishing از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با abolishing

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با abolishing، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با abolishing به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با abolishing بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با abolishing

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با abolishing همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با abolishing فرق دارد. در جملات پیچیده با abolishing، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با abolishing بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با abolishing

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با abolishing همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت abolishing. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با abolishing بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با abolishing

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با abolishing و کاربرد کلمه abolishing در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات abolishing را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه abolishing و همچنین مطالعه مثال برای abolishing، اقدام به جمله سازی با کلمه abolishing نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از abolishing در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه abolishing به کمک همین جملات با abolishing و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت abolishing می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی abolishing، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه abolishing را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از abolishing در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با abolishing به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی abolishing است. با ساختن جمله برای لغت abolishing به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان