EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "aberrations" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات aberrations را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه aberrations و همچنین مطالعه مثال برای aberrations، اقدام به جمله سازی با کلمه aberrations نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از aberrations در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه aberrations به کمک همین جملات با aberrations و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت aberrations می باشد.


در قسمت ذیل 63 جمله با aberrations برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با aberrations را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با aberrations به انگلیسی

جمله با abert جمله با abes جمله با abet جمله با abetment جمله با abetted جمله با abetter جمله با abetting جمله با abettor جمله با abeyance جمله با abeyant

(1) these components rectify the chromatic and spherical aberrations

(2) and then dogs and cats are getting together to create all sorts of unnatural mutant aberrations!

(3) increased reports of hallucinationlike experiences delusional ideation and perceptual aberrations

(4) increased reports of hallucinationlike experiences delusional ideation and perceptual aberrations.

(5) AIM: To investigate the relationship between the higher order aberrations and the diopter as well as contrast sensitivity in children with hyperopic amblyopia.

(6) Objective: To study the higher order aberrations of emmetropic and ametropic eyes with wavefront aberrometer.

(7) The effect of the optical system aberrations on the restoration imagery is investigated when the speckle imaging technique is used to process the images of the astronomic telescope.

(8) Hemolytic anemias and psychic aberrations can be the presenting symptoms of Wilson's disease (Chapters 154 and 224).

(9) Conclusion These results suggest th at the radiation induced-chromosome aberrations in interphase measured by FISH be a considerable promise for prediction of radiosensitivity in tumor cells.

(10) What inversion of values makes us to look upon such aberrations as though they were a reflection of natural laws?


جمله با "aberrations"(11) The chromosome aberrations of cows with leucosis presented a phasic nature at the two stages of persistent lymphocytosis and lymphosarcoma.

(12) Objective To observe chromosomal aberrations and micronucleus in peripheral blood lymphocyte.

(13) To investigate the relations between age and the higher order monochromatic wave aberrations of the Chinese eyes with Asclepion Shack-Hartmann aberrometer.

(14) The mutagenicity of avermectin on male germ cells was studied by the method of analysis of chromosomal aberrations in mouse spermatogonia.

(15) The majority of aberrations are sporadic although on rare occasions a chromosomal disorder is directly inherited.

(16) This can lead to aberrations are very difficult to remediate.

(17) Of all the chromosomal aberrations

(18) The new aesthetic forms were thenceforward written off as typical aberrations of late capitalism society.

(19) The wave front aberrations of complications undergoing LASIK was compared with uncomplications.

(20) It's an easy matter to observe chromatic aberrations


مثال برای "aberrations"(21) Of all the chromosomal aberrations

(22) It's an easy matter to observe chromatic aberrations

(23) The principle of differential algebraic method is applied to calculate arbitrary high order aberrations of electrostatic electron lens systems.

(24) Prince sang about doves crying; beauty and courage and curiosity and gentleness seemed not to be rare aberrations in the world.

(25) The influence of germanium oxide on the number of Chromosome aberrations in mouse bone marrow ce11s induced by cadmium chloride was studied.(26) What is the modern definition of "aberrations"?

(27) How to Use "aberrations" with Example Sentences.

(28) If you had to explain to someone who was learning English what "aberrations" is, what would you say?

(29) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "aberrations" can get slippery.

(30) The Best Definition of "aberrations" I’ve Heard So Far.

(31) "aberrations" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(32) What is the best definition of "aberrations"?

(33) What is the definition of an "aberrations"?

(34) What Is "aberrations"? Detailed Definition and Meaning.

(35) Use "aberrations" in a sentence.

(36) The Word "aberrations" in Example Sentences.

(37) English Sentences with Audio Using the Word "aberrations".

(38) What is definition of "aberrations" by Merriam-Webster.

(39) "aberrations" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(40) How do you write a good sentence with "aberrations"?

(41) "aberrations" sentence examples.

(42) "aberrations": In a Sentence.

(43) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "aberrations".

(44) How do you explain "aberrations"?

(45) What can I say instead of "aberrations"?

(46) What is a synonym for "aberrations"?

(47) What is a antonym for "aberrations"?

(48) What do you mean by "aberrations"?

(49) What is another word for "aberrations"?

(50) What is the best definition of "aberrations"?

(51) What is "aberrations" definition and meaning?

(52) How to use "aberrations" in a sentence.

(53) The Word "aberrations" in Example Sentences.

(54) "aberrations" meaning in english, "aberrations" definitions.

(55) Primary meanings of "aberrations".

(56) Full definitions of "aberrations".

(57) Full meaning of "aberrations".

(58) The Word "aberrations" in Example Sentences.

(59) Best definition of "aberrations".

(60) Define "aberrations" in one sentence, define "aberrations" in one word.

(61) What is the meaning of "aberrations" in a sentence.

(62) The Word "aberrations" in Example Sentences.

(63) What is the origin and root of "aberrations".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با aberrations


به جای حفظ کردن لغت aberrations ، جملات کوتاه با aberrations را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی aberrations، جملات کوتاه مختلف با لغت aberrations را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی aberrations، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه aberrations را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از aberrations در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه aberrations

ساختن جمله با aberrations به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی aberrations است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت aberrations را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت aberrations ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه aberrations که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با aberrations

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با aberrations

یک جمله ساده با aberrations از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با aberrations

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با aberrations، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با aberrations به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با aberrations بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با aberrations

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با aberrations همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با aberrations فرق دارد. در جملات پیچیده با aberrations، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با aberrations بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با aberrations

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با aberrations همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت aberrations. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با aberrations بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با aberrations

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با aberrations و کاربرد کلمه aberrations در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات aberrations را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه aberrations و همچنین مطالعه مثال برای aberrations، اقدام به جمله سازی با کلمه aberrations نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از aberrations در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه aberrations به کمک همین جملات با aberrations و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت aberrations می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی aberrations، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه aberrations را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از aberrations در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با aberrations به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی aberrations است. با ساختن جمله برای لغت aberrations به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان