EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "abducens nerve" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات abducens nerve را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه abducens nerve و همچنین مطالعه مثال برای abducens nerve، اقدام به جمله سازی با کلمه abducens nerve نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از abducens nerve در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه abducens nerve به کمک همین جملات با abducens nerve و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت abducens nerve می باشد.


در قسمت ذیل 40 جمله با abducens nerve برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با abducens nerve را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با abducens nerve به انگلیسی

جمله با abducent جمله با abducent nerve جمله با abduct جمله با abducted جمله با abducting جمله با abduction جمله با abductions جمله با abductive جمله با abductor جمله با abductor muscle

(1) Objective: To provide applied anatomical data of abducens nerve for the skull base surgery.

(2) Triangle of abducens nerve was formed by the petrosphenoidal ligament(3) What is the modern definition of "abducens nerve"?

(4) How to Use "abducens nerve" with Example Sentences.

(5) If you had to explain to someone who was learning English what "abducens nerve" is, what would you say?

(6) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "abducens nerve" can get slippery.

(7) The Best Definition of "abducens nerve" I’ve Heard So Far.

(8) "abducens nerve" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(9) What is the best definition of "abducens nerve"?

(10) What is the definition of an "abducens nerve"?

(11) What Is "abducens nerve"? Detailed Definition and Meaning.

(12) Use "abducens nerve" in a sentence.

(13) The Word "abducens nerve" in Example Sentences.

(14) English Sentences with Audio Using the Word "abducens nerve".

(15) What is definition of "abducens nerve" by Merriam-Webster.

(16) "abducens nerve" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(17) How do you write a good sentence with "abducens nerve"?

(18) "abducens nerve" sentence examples.

(19) "abducens nerve": In a Sentence.

(20) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "abducens nerve".

(21) How do you explain "abducens nerve"?

(22) What can I say instead of "abducens nerve"?

(23) What is a synonym for "abducens nerve"?

(24) What is a antonym for "abducens nerve"?

(25) What do you mean by "abducens nerve"?

(26) What is another word for "abducens nerve"?

(27) What is the best definition of "abducens nerve"?

(28) What is "abducens nerve" definition and meaning?

(29) How to use "abducens nerve" in a sentence.

(30) The Word "abducens nerve" in Example Sentences.

(31) "abducens nerve" meaning in english, "abducens nerve" definitions.

(32) Primary meanings of "abducens nerve".

(33) Full definitions of "abducens nerve".

(34) Full meaning of "abducens nerve".

(35) The Word "abducens nerve" in Example Sentences.

(36) Best definition of "abducens nerve".

(37) Define "abducens nerve" in one sentence, define "abducens nerve" in one word.

(38) What is the meaning of "abducens nerve" in a sentence.

(39) The Word "abducens nerve" in Example Sentences.

(40) What is the origin and root of "abducens nerve".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با abducens nerve


به جای حفظ کردن لغت abducens nerve ، جملات کوتاه با abducens nerve را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی abducens nerve، جملات کوتاه مختلف با لغت abducens nerve را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی abducens nerve، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه abducens nerve را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از abducens nerve در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه abducens nerve

ساختن جمله با abducens nerve به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی abducens nerve است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت abducens nerve را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت abducens nerve ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه abducens nerve که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با abducens nerve

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با abducens nerve

یک جمله ساده با abducens nerve از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با abducens nerve

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با abducens nerve، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با abducens nerve به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با abducens nerve بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با abducens nerve

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با abducens nerve همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با abducens nerve فرق دارد. در جملات پیچیده با abducens nerve، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با abducens nerve بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با abducens nerve

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با abducens nerve همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت abducens nerve. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با abducens nerve بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با abducens nerve

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با abducens nerve و کاربرد کلمه abducens nerve در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات abducens nerve را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه abducens nerve و همچنین مطالعه مثال برای abducens nerve، اقدام به جمله سازی با کلمه abducens nerve نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از abducens nerve در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه abducens nerve به کمک همین جملات با abducens nerve و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت abducens nerve می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی abducens nerve، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه abducens nerve را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از abducens nerve در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با abducens nerve به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی abducens nerve است. با ساختن جمله برای لغت abducens nerve به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان