EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "abducent nerve" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات abducent nerve را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه abducent nerve و همچنین مطالعه مثال برای abducent nerve، اقدام به جمله سازی با کلمه abducent nerve نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از abducent nerve در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه abducent nerve به کمک همین جملات با abducent nerve و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت abducent nerve می باشد.


در قسمت ذیل 37 جمله با abducent nerve برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با abducent nerve را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با abducent nerve به انگلیسی

جمله با abduct جمله با abducted جمله با abducting جمله با abduction جمله با abductions جمله با abductive جمله با abductor جمله با abductor muscle جمله با abductors جمله با abdul(0) What is the modern definition of "abducent nerve"?

(1) How to Use "abducent nerve" with Example Sentences.

(2) If you had to explain to someone who was learning English what "abducent nerve" is, what would you say?

(3) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "abducent nerve" can get slippery.

(4) The Best Definition of "abducent nerve" I’ve Heard So Far.

(5) "abducent nerve" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(6) What is the best definition of "abducent nerve"?

(7) What is the definition of an "abducent nerve"?

(8) What Is "abducent nerve"? Detailed Definition and Meaning.

(9) Use "abducent nerve" in a sentence.

(10) The Word "abducent nerve" in Example Sentences.

(11) English Sentences with Audio Using the Word "abducent nerve".

(12) What is definition of "abducent nerve" by Merriam-Webster.

(13) "abducent nerve" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(14) How do you write a good sentence with "abducent nerve"?

(15) "abducent nerve" sentence examples.

(16) "abducent nerve": In a Sentence.

(17) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "abducent nerve".

(18) How do you explain "abducent nerve"?

(19) What can I say instead of "abducent nerve"?

(20) What is a synonym for "abducent nerve"?

(21) What is a antonym for "abducent nerve"?

(22) What do you mean by "abducent nerve"?

(23) What is another word for "abducent nerve"?

(24) What is the best definition of "abducent nerve"?

(25) What is "abducent nerve" definition and meaning?

(26) How to use "abducent nerve" in a sentence.

(27) The Word "abducent nerve" in Example Sentences.

(28) "abducent nerve" meaning in english, "abducent nerve" definitions.

(29) Primary meanings of "abducent nerve".

(30) Full definitions of "abducent nerve".

(31) Full meaning of "abducent nerve".

(32) The Word "abducent nerve" in Example Sentences.

(33) Best definition of "abducent nerve".

(34) Define "abducent nerve" in one sentence, define "abducent nerve" in one word.

(35) What is the meaning of "abducent nerve" in a sentence.

(36) The Word "abducent nerve" in Example Sentences.

(37) What is the origin and root of "abducent nerve".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با abducent nerve


به جای حفظ کردن لغت abducent nerve ، جملات کوتاه با abducent nerve را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی abducent nerve، جملات کوتاه مختلف با لغت abducent nerve را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی abducent nerve، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه abducent nerve را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از abducent nerve در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه abducent nerve

ساختن جمله با abducent nerve به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی abducent nerve است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت abducent nerve را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت abducent nerve ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه abducent nerve که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با abducent nerve

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با abducent nerve

یک جمله ساده با abducent nerve از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با abducent nerve

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با abducent nerve، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با abducent nerve به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با abducent nerve بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با abducent nerve

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با abducent nerve همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با abducent nerve فرق دارد. در جملات پیچیده با abducent nerve، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با abducent nerve بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با abducent nerve

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با abducent nerve همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت abducent nerve. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با abducent nerve بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با abducent nerve

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با abducent nerve و کاربرد کلمه abducent nerve در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات abducent nerve را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه abducent nerve و همچنین مطالعه مثال برای abducent nerve، اقدام به جمله سازی با کلمه abducent nerve نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از abducent nerve در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه abducent nerve به کمک همین جملات با abducent nerve و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت abducent nerve می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی abducent nerve، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه abducent nerve را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از abducent nerve در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با abducent nerve به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی abducent nerve است. با ساختن جمله برای لغت abducent nerve به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان