EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "abdominal cavity" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات abdominal cavity را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه abdominal cavity و همچنین مطالعه مثال برای abdominal cavity، اقدام به جمله سازی با کلمه abdominal cavity نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از abdominal cavity در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه abdominal cavity به کمک همین جملات با abdominal cavity و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت abdominal cavity می باشد.


در قسمت ذیل 40 جمله با abdominal cavity برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با abdominal cavity را نیز گوش دهید.

(1) that means, the adhesions in the abdominal cavity are also bad.

(2) Breathing is largely driven by the muscular diaphragm, which divides the thorax from the abdominal cavity, forming a dome with its convexity towards the thorax. What is alveoli inspired by

(3) What is the modern definition of "abdominal cavity"?

(4) How to Use "abdominal cavity" with Example Sentences.

(5) If you had to explain to someone who was learning English what "abdominal cavity" is, what would you say?

(6) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "abdominal cavity" can get slippery.

(7) The Best Definition of "abdominal cavity" I’ve Heard So Far.

(8) "abdominal cavity" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(9) What is the best definition of "abdominal cavity"?

(10) What is the definition of an "abdominal cavity"?

(11) What Is "abdominal cavity"? Detailed Definition and Meaning.

(12) Use "abdominal cavity" in a sentence.

(13) The Word "abdominal cavity" in Example Sentences.

(14) English Sentences with Audio Using the Word "abdominal cavity".

(15) What is definition of "abdominal cavity" by Merriam-Webster.

(16) "abdominal cavity" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(17) How do you write a good sentence with "abdominal cavity"?

(18) "abdominal cavity" sentence examples.

(19) "abdominal cavity": In a Sentence.

(20) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "abdominal cavity".

(21) How do you explain "abdominal cavity"?

(22) What can I say instead of "abdominal cavity"?

(23) What is a synonym for "abdominal cavity"?

(24) What is a antonym for "abdominal cavity"?

(25) What do you mean by "abdominal cavity"?

(26) What is another word for "abdominal cavity"?

(27) What is the best definition of "abdominal cavity"?

(28) What is "abdominal cavity" definition and meaning?

(29) How to use "abdominal cavity" in a sentence.

(30) The Word "abdominal cavity" in Example Sentences.

(31) "abdominal cavity" meaning in english, "abdominal cavity" definitions.

(32) Primary meanings of "abdominal cavity".

(33) Full definitions of "abdominal cavity".

(34) Full meaning of "abdominal cavity".

(35) The Word "abdominal cavity" in Example Sentences.

(36) Best definition of "abdominal cavity".

(37) Define "abdominal cavity" in one sentence, define "abdominal cavity" in one word.

(38) What is the meaning of "abdominal cavity" in a sentence.

(39) The Word "abdominal cavity" in Example Sentences.

(40) What is the origin and root of "abdominal cavity".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با abdominal cavity


به جای حفظ کردن لغت abdominal cavity ، جملات کوتاه با abdominal cavity را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی abdominal cavity، جملات کوتاه مختلف با لغت abdominal cavity را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی abdominal cavity، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه abdominal cavity را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از abdominal cavity در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه abdominal cavity

ساختن جمله با abdominal cavity به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی abdominal cavity است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت abdominal cavity را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت abdominal cavity ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه abdominal cavity که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


ساختار جملات انگلیسی با abdominal cavity

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با abdominal cavity

یک جمله ساده با abdominal cavity از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با abdominal cavity

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با abdominal cavity، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با abdominal cavity به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با abdominal cavity بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با abdominal cavity

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با abdominal cavity همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با abdominal cavity فرق دارد. در جملات پیچیده با abdominal cavity، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با abdominal cavity بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با abdominal cavity

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با abdominal cavity همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت abdominal cavity. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با abdominal cavity بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.


سوالات متداول جمله با abdominal cavity

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با abdominal cavity و کاربرد کلمه abdominal cavity در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات abdominal cavity را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه abdominal cavity و همچنین مطالعه مثال برای abdominal cavity، اقدام به جمله سازی با کلمه abdominal cavity نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از abdominal cavity در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه abdominal cavity به کمک همین جملات با abdominal cavity و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت abdominal cavity می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی abdominal cavity، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه abdominal cavity را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از abdominal cavity در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با abdominal cavity به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی abdominal cavity است. با ساختن جمله برای لغت abdominal cavity به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان