EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "abdominal aortic aneurysm" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات abdominal aortic aneurysm را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه abdominal aortic aneurysm و همچنین مطالعه مثال برای abdominal aortic aneurysm، اقدام به جمله سازی با کلمه abdominal aortic aneurysm نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از abdominal aortic aneurysm در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه abdominal aortic aneurysm به کمک همین جملات با abdominal aortic aneurysm و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت abdominal aortic aneurysm می باشد.


در قسمت ذیل 38 جمله با abdominal aortic aneurysm برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با abdominal aortic aneurysm را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با abdominal aortic aneurysm به انگلیسی

جمله با abdominal cavity جمله با abdominal muscle جمله با abdominal wall جمله با abdominalgia جمله با abdominocentesis جمله با abdominoplasty جمله با abdominous جمله با abdu جمله با abduce جمله با abducens(1) What is the modern definition of "abdominal aortic aneurysm"?

(2) How to Use "abdominal aortic aneurysm" with Example Sentences.

(3) If you had to explain to someone who was learning English what "abdominal aortic aneurysm" is, what would you say?

(4) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "abdominal aortic aneurysm" can get slippery.

(5) The Best Definition of "abdominal aortic aneurysm" I’ve Heard So Far.

(6) "abdominal aortic aneurysm" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(7) What is the best definition of "abdominal aortic aneurysm"?

(8) What is the definition of an "abdominal aortic aneurysm"?

(9) What Is "abdominal aortic aneurysm"? Detailed Definition and Meaning.

(10) Use "abdominal aortic aneurysm" in a sentence.

(11) The Word "abdominal aortic aneurysm" in Example Sentences.

(12) English Sentences with Audio Using the Word "abdominal aortic aneurysm".

(13) What is definition of "abdominal aortic aneurysm" by Merriam-Webster.

(14) "abdominal aortic aneurysm" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(15) How do you write a good sentence with "abdominal aortic aneurysm"?

(16) "abdominal aortic aneurysm" sentence examples.

(17) "abdominal aortic aneurysm": In a Sentence.

(18) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "abdominal aortic aneurysm".

(19) How do you explain "abdominal aortic aneurysm"?

(20) What can I say instead of "abdominal aortic aneurysm"?

(21) What is a synonym for "abdominal aortic aneurysm"?

(22) What is a antonym for "abdominal aortic aneurysm"?

(23) What do you mean by "abdominal aortic aneurysm"?

(24) What is another word for "abdominal aortic aneurysm"?

(25) What is the best definition of "abdominal aortic aneurysm"?

(26) What is "abdominal aortic aneurysm" definition and meaning?

(27) How to use "abdominal aortic aneurysm" in a sentence.

(28) The Word "abdominal aortic aneurysm" in Example Sentences.

(29) "abdominal aortic aneurysm" meaning in english, "abdominal aortic aneurysm" definitions.

(30) Primary meanings of "abdominal aortic aneurysm".

(31) Full definitions of "abdominal aortic aneurysm".

(32) Full meaning of "abdominal aortic aneurysm".

(33) The Word "abdominal aortic aneurysm" in Example Sentences.

(34) Best definition of "abdominal aortic aneurysm".

(35) Define "abdominal aortic aneurysm" in one sentence, define "abdominal aortic aneurysm" in one word.

(36) What is the meaning of "abdominal aortic aneurysm" in a sentence.

(37) The Word "abdominal aortic aneurysm" in Example Sentences.

(38) What is the origin and root of "abdominal aortic aneurysm".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با abdominal aortic aneurysm


به جای حفظ کردن لغت abdominal aortic aneurysm ، جملات کوتاه با abdominal aortic aneurysm را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی abdominal aortic aneurysm، جملات کوتاه مختلف با لغت abdominal aortic aneurysm را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی abdominal aortic aneurysm، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه abdominal aortic aneurysm را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از abdominal aortic aneurysm در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه abdominal aortic aneurysm

ساختن جمله با abdominal aortic aneurysm به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی abdominal aortic aneurysm است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت abdominal aortic aneurysm را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت abdominal aortic aneurysm ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه abdominal aortic aneurysm که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با abdominal aortic aneurysm

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با abdominal aortic aneurysm

یک جمله ساده با abdominal aortic aneurysm از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با abdominal aortic aneurysm

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با abdominal aortic aneurysm، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با abdominal aortic aneurysm به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با abdominal aortic aneurysm بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با abdominal aortic aneurysm

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با abdominal aortic aneurysm همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با abdominal aortic aneurysm فرق دارد. در جملات پیچیده با abdominal aortic aneurysm، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با abdominal aortic aneurysm بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با abdominal aortic aneurysm

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با abdominal aortic aneurysm همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت abdominal aortic aneurysm. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با abdominal aortic aneurysm بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با abdominal aortic aneurysm

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با abdominal aortic aneurysm و کاربرد کلمه abdominal aortic aneurysm در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات abdominal aortic aneurysm را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه abdominal aortic aneurysm و همچنین مطالعه مثال برای abdominal aortic aneurysm، اقدام به جمله سازی با کلمه abdominal aortic aneurysm نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از abdominal aortic aneurysm در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه abdominal aortic aneurysm به کمک همین جملات با abdominal aortic aneurysm و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت abdominal aortic aneurysm می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی abdominal aortic aneurysm، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه abdominal aortic aneurysm را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از abdominal aortic aneurysm در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با abdominal aortic aneurysm به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی abdominal aortic aneurysm است. با ساختن جمله برای لغت abdominal aortic aneurysm به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان